Verhuizen

Verhuist u binnen of naar Oisterwijk, geef dit dan door. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Emigreert u naar het buitenland, geef dit dan binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan ons door. U krijgt een bevestiging van uw verhuizing per post binnen 5 werkdagen ná uw verhuisdatum.

Als u DigiD heeft, geeft u online uw verhuizing of emigratie door. Voor immigratie maakt u een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven

U kunt niet de verhuizing doorgeven van uw partner als u alleen een samenlevingscontract hebt. U kunt ook niet de verhuizing doorgeven van iemand die niet uw partner is, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of vriendin of een huisgenoot.

Regelen

Zo geeft u uw verhuizing door:

 • online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U krijgt nog een schriftelijke bevestiging van uw doorgegeven verhuizing maar dit is pas binnen vijf werkdagen ná de door u opgegeven verhuisdatum.
 • persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor een afspraak
 • met het verhuisformulier

Meenemen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Deze verklaring stelt u zelf op en moet door beide partijen zijn ondertekend
  • huur- of koopcontract. U krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als u bij iemand gaat inwonen, krijgt deze persoon ook een bevestiging

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Oisterwijk naar het buitenland? Geef dit dan binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan ons door. U wordt uitgeschreven als u tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten de personen die vertrekken in persoon bij ons langskomen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig van uw laatste woonplaats. Dit bewijs van uitschrijving is gratis. Als u de aangifte van emigratie doet op de emigratiedatum zelf, krijgt u het bewijs direct mee. Doet u de aangifte digitaal of ligt de emigratiedatum in de toekomst, dan sturen wij het bewijs naar uw nieuwe adres in het buitenland. Als u later nogmaals een bewijs van uitschrijving nodig heeft, vraag deze dan aan via 1 van de RNI-gemeenten. Een overzicht van deze gemeenten staat op www.rijksoverheid.nl.

Aan wie geven wij uw gegevens door

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Weten wie uw gegevens wel krijgt? Kijk op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u ons vragen om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Starterslening stopgezet

Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om bij ons een starterslening aan te vragen. Het budget voor de startersleningen is op. Aanvragen bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) worden dan ook niet meer in behandeling genomen.