Bouw- of verbouwplannen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Informeer uw buren tijdig over uw plannen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures.

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of u ze moet melden bij de gemeente
 • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. U kunt een rioolaansluiting schriftelijk aanvragen met het formulier Aanvraag rioolvergunning (PDF, 88 kb) . In dit document staan ook de richtlijnen voor een rioolaansluiting. Bij uw aanvraag doet u ook een situatieschets, een tekening van hoe de riolering wordt aangelegd. Op deze tekening staat het volgende:

 • Het perceel (het stuk grond waar de aansluiting komt)
 • Gebouw
 • Hoe de leidingen straks moeten lopen van het gebouw naar de aansluiting op de openbare riool
 • Locatie van het ontstoppingsstuk (grens van eigendom van u en de gemeente)

Neerzetten van een bouwcontainer, steiger, hijskraan, Dixie

Tijdens de bouw of verbouwing moet u soms iets op de weg neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwcontainer, een stapel stenen, een hijskraan, steigers, een lift of een Dixie. In principe is dat geen probleem, maar geef het wel even door aan de gemeente. Stuur hiervoor een brief naar de gemeente, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. U richt de brief aan de afdeling Dienstverlening.

Ook moet u zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste op een rij:

 • Het voorwerp mag niet langer dan 29 dagen staan
 • U kunt het voorwerp niet op het bouwterrein zelf neerzetten
 • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 20m2
 • Zet het voorwerp bij voorkeur op een parkeervak, maar in ieder geval niet op de rijbaan
 • Nooduitgangen, vluchtroutes en brandkranen houdt u vrij
 • U zorgt dat voetgangers, rolstoelgebruikers, scootmobielen en kinderwagens zonder problemen langs het voorwerp kunnen.

Alle regels en voorwaarden leest u in het document 'Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk 2016 (PDF, 252 kb) '. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dit doet u via de website www.omgevingsloket.nl. Geef bij uw aanvraag de activiteit 'opslaan roerende zaken' aan.