Bouw- of verbouwplannen?

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Informeer uw buren tijdig over uw plannen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures.

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. U kunt een rioolaansluiting schriftelijk aanvragen met het formulier Aanvraag rioolvergunning (PDF, 88 kb) . In dit document staan ook de richtlijnen voor een rioolaansluiting.