Meld en herstel

Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

U geeft uw melding online door

Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Duurt het langer, dan wordt u op de hoogte gehouden. Via internet kunt u 24 uur per dag melden. Een melding die buiten onze openingstijden gemaakt wordt, wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt.

Straatverlichting kapot?

Storingen aan de openbare verlichting meldt u via een apart digitaal meldingsformulier.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden of verloren voorwerpen geeft u online door via verlorenofgevonden.nl. Meer hierover leest u op de pagina Gevonden of verloren voorwerpen.

Spoedgeval

Buiten de openingstijden van het Meldpunt Buurtbeheer kunt u voor spoedeisende zaken bellen naar (013) 521 14 33. Volg de instructies op het antwoordapparaat. Bij direct gevaar (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg) kunt u natuurlijk ook bellen met 112.

Meldingen die voor andere organisaties bestemd zijn

  • Beleids- of beheersmatige vragen zoals verkeersonveiligheid, reconstructies en aanlegwerkzaamheden, omleidingen, vragen over de achtergronden van beleid en beheer, handhaving, toezicht, APV of bouwzaken. U stuurt dan een e-mail naar de gemeente Oisterwijk: gemeente@oisterwijk.nl
  • Geluidsoverlast? U kunt 24 uur per dag terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21
  • Afvalinzameling: Afvalstoffendienst 's Hertogenbosch, tel (073) 615 65 07
  • Water: Brabant Water, tel. (073) 683 80 00
  • Oisterwijkse Bossen en Vennen, Natuurmonumenten, tel. (013) 523 18 00 of Brabants Landschap, tel. (0411) 62 27 75
  • Misstanden in het buitengebied, zoals stropen, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen: Handhavingsteam Buitengebied, tel. (0900) 996 54 32
  • Aanrijding met een in het wild levend dier (ree, zwijn, vos, das etc.): bel de politie via (0900) 88 44.