Permanente bewoning van recreatieverblijven

Wonen in een vakantiehuisje, chalet, stacaravan of ander recreatieverblijf mag niet in de gemeente Oisterwijk.

De gemeente noemt wonen op een recreatiepark 'permanente bewoning'. Dat betekent dat het recreatieverblijf uw vaste woon- en verblijfplaats is. De plek waar u het grootste deel van de tijd woont.

Hoe lang mag u onafgebroken op een recreatiepark blijven

Recreatieparken zijn bedoeld om te recreëren. U mag er niet wonen en moet ergens anders een vast woonadres hebben. Heeft u géén ander vast woonadres en overnacht u het grootste deel van de tijd op het recreatiepark, dan moet u zich op dat adres inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Op grond van de wet BRP moet u zich namelijk inschrijven daar waar u daadwerkelijk woont. Doet u dat niet, dan pleegt u een strafbaar feit.

De gemeente moet meewerken aan de verplichting om uzelf in te laten schrijven in de BRP. Ook als dat op het adres van een recreatiepark is. Dit betekent niet dat u daarmee automatisch toestemming heeft om op een recreatiepark te wonen. Wonen op een recreatiepark is en blijft niet toegestaan. De gemeente start in dit geval een handhavingsprocedure op.

Waarom geen permanente bewoning van recreatieverblijven

Er zijn meerdere redenen waarom u niet in een recreatieverblijf mag wonen:

  • de recreatieverblijven liggen in natuurgebieden, die bedoeld zijn om te recreëren
  • het voorzieningenpakket in de gemeente Oisterwijk (gezondheidszorg, ouderenhuisvesting, maatschappelijk werk) is afgestemd op het aantal eigen inwoners van de gemeente
  • als mensen vast op een recreatieterrein gaan wonen, gaan het recreatieterrein en de omgeving lijken op een woonwijkje. De gemeente moet zich houden aan bepaalde regelgeving zodra bepaalde woningen feitelijk gebruikt worden als woning

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kan de gemeente toestaan dat iemand tijdelijk (maximaal 1 jaar) op een recreatiepark woont. Dit kan alleen als u in de gemeente Oisterwijk:

  • staat ingeschreven als woningzoekende met een hoge urgentie en binnen een jaar naar een andere woning verhuist. U moet wel in de afgelopen jaren ingeschreven hebben gestaan in de gemeente Oisterwijk
  • een huis aan het bouwen bent en u de afgelopen jaren ingeschreven stond in de gemeente Oisterwijk
  • een huis heeft gekocht waar u niet direct in kunt en u de afgelopen jaren ingeschreven stond in de gemeente Oisterwijk

Wanneer u  dringende sociale/medische reden heeft om tijdelijk op een recreatiepark te wonen, kan de gemeente dit in zeer uitzonderlijke situaties toestaan. De gemeente toetst streng op deze sociale/medische reden. U moet zelf kunnen aantonen dat u vanwege uw situatie niet terecht kunt in een ‘reguliere’ woning.
Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u de gemeente om toestemming vragen met het aanvraagformulier voor een tijdelijke gedoogverklaring voor het bewonen van een recreatieverblijf voor de maximale periode van 1 jaar (PDF, 35 kb) . U kunt dit formulier vervolgens inleveren bij de gemeente, toesturen per post of per e-mail (contactgegevens).

Maatregelen tegen permanente bewoning

Als de gemeente vaststelt dat iemand vast in een recreatieverblijf woont, volgt er een dwangsom- of bestuursdwangprocedure. Dit betekent dat de bewoner een dwangsom moet betalen voor elke dag dat hij langer in het recreatieverblijf woont (dwangsomprocedure). In het geval van een bestuursdwangprocedure zet de gemeente de bewoner uit het recreatieverblijf.

Alleen tegen personen die een persoonsgebonden gedoogverklaring hebben, treedt de gemeente niet op. Het gaat dan om mensen die voor 1999 permanent een recreatieverblijf bewoonden.