Permanente bewoning van recreatieverblijven

Permanente bewoning van vakantiehuisjes, chalets, stacaravans en andere recreatieverblijven is in de gemeente Oisterwijk niet toegestaan.

Wat is permanente bewoning?

We spreken van permanente bewoning van een recreatieverblijf als u het recreatieverblijf gebruikt als hoofdverblijf. Dat betekent dat het recreatieverblijf uw vaste woon- en verblijfplaats is, de plek waar u het grootste deel van de tijd verblijft.

Hoe lang mag u verblijven in een recreatieverblijf?

U mag enkel op recreatieve basis verblijven in een recreatieverblijf. Concreet gezien houdt dat in dat u gedurende een half jaar maximaal twee derde van de tijd op uw recreatieadres mag verblijven. Dat houdt in 4 maanden per half jaar. U moet dan wel elders een vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Heeft u géén vaste woon- en verblijfplaats of verblijft u langer dan 4 maanden per halfjaar op uw recreatieadres? Dan moet u zich inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Op grond van de wet BRP moet u zich namelijk inschrijven daar waar u daadwerkelijk verblijft. Doet u dat niet, dan pleegt u een strafbaar feit.

De verplichting om uzelf in te laten schrijven staat los van het mogen bewonen van een recreatieverblijf. U mag met de inschrijving in de BRP nog steeds niet wonen in een recreatieverblijf. U moet dan rekening houden met een handhavingsprocedure die de gemeente tegen u kan opstarten.

Waarom geen permanente bewoning van recreatieverblijven?

Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente Oisterwijk permanente bewoning niet toestaat:

  • de recreatieverblijven liggen in natuurgebieden, die bedoeld zijn om te recreëren
  • het voorzieningenpakket in de gemeente Oisterwijk (gezondheidszorg, ouderenhuisvesting, maatschappelijk werk) is afgestemd op het aantal eigen inwoners van de gemeente
  • als mensen zich permanent op een recreatieterrein vestigen, gaan het recreatieterrein en de omgeving lijken op een woonwijkje. De gemeente moet zich houden aan bepaalde regelgeving zodra bepaalde woningen feitelijk gebruikt worden als woning.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties is het mogelijk dat nieuwe permanente bewoners gedoogd worden voor maximaal één jaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u in de gemeente Oisterwijk:

  • staat ingeschreven als woningzoekende met een hoge urgentie
  • een huis aan het bouwen bent
  • een huis heeft gekocht waar u niet direct in kunt

In zeer uitzonderlijke gevallen komt het voor dat uw situatie gedoogd kan worden als u een zeer dringende sociale/medische reden heeft om u tijdelijk in een recreatieverblijf te vestigen. De gemeente hanteert een strenge toetsing bij deze voorwaarde. U moet namelijk kunnen aantonen dat u vanwege de dringende sociale/medische reden niet terecht kunt in een ‘reguliere’ woning.
Als u denkt dat u aan van de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u het aanvraagformulier voor een tijdelijke gedoogverklaring voor het bewonen van een recreatieverblijf voor de maximale periode van jaar (PDF, 22 kb)  invullen. U kunt dit formulier vervolgens inleveren bij de gemeente, toesturen per post of per e-mail (contactgegevens).

Maatregelen tegen permanente bewoning

Als de gemeente constateert dat iemand permanent in een recreatieverblijf woont, volgt er een dwangsom- of bestuursdwangprocedure. Dit betekent dat de bewoner een dwangsom moet betalen voor elke dag dat hij langer in het recreatieverblijf woont (dwangsomprocedure) of dat de gemeente de bewoner uit het recreatieverblijf zet (bestuursdwangprocedure).

Alleen tegen personen die een persoonsgebonden gedoogverklaring hebben, treedt de gemeente niet op. Het gaat dan om mensen die voor 1999 permanent een recreatieverblijf bewoonden.