Monumenten

De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst (PDF, 62 kb)  en de rijksmonumentenlijst (PDF, 39 kb) .

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2019

DagDatumTijdstip
Dinsdag3 september09.00 uur
Dinsdag24 september09.00 uur
Dinsdag15 oktober09.00 uur
Dinsdag5 november09.00 uur
Dinsdag26 november09.00 uur
Dinsdag17 december09.00 uur

Locatie: kamer 24 van het gemeentekantoor.

Weten welke onderwerpen aan bod komen? Download de (PDF, 18 kb) agenda van de vergadering van 5 november (PDF, 188 kb) . Download voor het complete overzicht het vergaderschema monumentencommissie 2019. (PDF, 284 kb) 

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in de gemeente Oisterwijk te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening. Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Wilt u meer weten over het bezitten en financieren van een monument? Of over het onderhoud en restauratie inclusief praktijkverhalen? Kijk eens op de website www.monumenten.nl. Meer weten over de kwaliteitrichtlijnen rondom het restauren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. De gemeente heeft geen subsidieregeling, maar er zijn verschillende landelijke regelingen. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.