Monumenten

Onze gemeente telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst en de rijksmonumentenlijst.

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2020

DagDatumTijdstip
Dinsdag1 september09.00 uur

Locatie: videoconferentie.

De agenda vindt u hieronder. Download voor het complete overzicht het vergaderschema monumentencommissie 2020.

Agenda monumentencommissie

Agenda voor dinsdag 1 september 2020 om 9.00 uur in de Burgerzaal in het raadhuis,  De Lind 56 in Oisterwijk          

NummerBouwplanBouwadresPlaats
1aanbrengen zonnepanelen, heatpipes en zonnecollectorenSchoolstraat 1 t/m 1BOisterwijk
2wijziging voorgevel woningsplitsingPeperstraat 3Oisterwijk
3realiseren van een berging/garageBurg. Verwielstraat 41Oisterwijk

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in onze gemeente te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening. Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Wilt u meer weten over het bezitten en financieren van een monument? Of over het onderhoud en restauratie inclusief praktijkverhalen? Kijk eens op de website www.monumenten.nl. Meer weten over de kwaliteitrichtlijnen rondom het restauren van een monument? Kijk dan op de website www.stichtingerm.nl.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. Wij hebben geen subsidieregeling, maar er zijn verschillende landelijke regelingen. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.