Monumenten

De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst (PDF, 62 kb)  en de rijksmonumentenlijst (PDF, 39 kb) .

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2018

Dag

Datum

Tijdstip

Maandag

8 januari

14.00 uur

Maandag

29 januari

14.00 uur

Maandag

19 februari

14.00 uur

Maandag

12 maart

14.00 uur

Dinsdag

3 april

14.00 uur

Maandag

23 april

14.00 uur

Maandag

14 mei

14.00 uur

Maandag

4 juni

14.00 uur

Maandag

25 juni

14.00 uur

Maandag

16 juli

14.00 uur

Dinsdag

14 augustus

9.00 uur

Dinsdag

4 september

9.00 uur

Dinsdag

25 september

9.00 uur

Dinsdag

16 oktober

9.00 uur

Dinsdag

6 november

9.00 uur

Dinsdag

27 november

9.00 uur

Dinsdag

18 december

9.00 uur

Locatie: kamer 24 van het gemeentekantoor. Op 12 maart, 4 juni, 25 september en 18 december worden de eerste 2 uur bouwplannen behandeld, daarna beleidszaken.

Weten welke onderwerpen aan bod komen? Download de agenda van de vergadering van 25 juni 2018. (PDF, 194 kb) 

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in de gemeente Oisterwijk te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening.

Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. Hier zijn verschillende landelijke regelingen voor. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.