Monumenten

De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.

Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst (PDF, 62 kb)  en de rijksmonumentenlijst (PDF, 39 kb) .

Monumentencommissie

De gemeentelijke Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft aan de gemeente over gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en het beschermde stads- en dorpsgezicht. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.

Vergaderdata 2018

DagDatumTijdstip
Dinsdag18 december9.00 uur

Locatie: kamer 24 van het gemeentekantoor. Op 18 december worden de eerste 2 uur bouwplannen behandeld, daarna beleidszaken.

Weten welke onderwerpen aan bod komen? Download de agenda van de vergadering van 18 december 2018. (PDF, 18 kb) 

Verbouwing en onderhoud

Om de monumenten in de gemeente Oisterwijk te behouden en om waardevolle panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument heeft de gemeente beleid ontwikkeld. Dit beleid is opgenomen in de Monumentenverordening 2010. Ook de toelichting leest u in de monumentenverordening.

Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Subsidie

Een eigenaar van een gemeentelijk of een rijksmonument kan in aanmerking komen voor subsidie voor de instandhouding van het monument. De gemeente heeft geen subsidieregeling, maar er zijn verschillende landelijke regelingen. Kijk voor deze regelingen op de pagina subsidie monumenten.