Bodeminformatie

Wie grond koopt of een huis koopt is verplicht onderzoek te doen naar eventuele bodemverontreiniging of de aanwezigheid van ondergrondse tanks op deze locatie (wanneer er verontreiniging aanwezig, wordt men hiervan eigenaar en verantwoordelijk voor de bodemsanering)

Bodeminformatie

Hiervoor moet bij de gemeente geïnformeerd worden of er op een locatie gegevens bekend zijn over bodemverontreiniging. Dit verzoek wordt vaak gedaan door makelaars, notarissen, milieu-adviesbureaus en soms door burgers. Voor het verstrekken van deze informatie worden leges in rekening gebracht.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert deze taken voor de gemeente Oisterwijk uit. De OMWB beschikt over gegevens van uitgevoerde bodemonderzoeken, eventuele ondergrondse tanks en het historische bodembestand. Het opvragen van bodeminformatie voor lokaties binnen de gemeente Oisterwijk kan via info@omwb.nl of telefonisch via 013 - 206 01 00.