Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar er mag worden gebouwd en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente Oisterwijk. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden, of u op uw erf een berging mag bouwen, et cetera.