Bestemmingsplannen en andere (ruimtelijke) plannen

In een bestemmingsplan staat wat in een gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en gebouwen mogen worden gebruikt.  Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied bijvoorbeeld wonen, industrie, landbouw of recreatie. De meeste bestemmingsplannen van de gemeente Oisterwijk staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorontwerp bestemmingsplannen

Een voorontwerp is een eerste opzet van het bestemmingsplan. In deze fase peilt de gemeente de mening van inwoners die in de buurt van de locatie wonen en van andere geïnteresseerden. De voorontwerpbestemmingsplannen mag u inzien tijdens een bepaalde periode (inzagetermijn). Tijdens deze inzagetermijn mag u een reactie geven, bij voorkeur schriftelijk.

 

Plan

Ter inzage

Officiële publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan herziening Kom Moergestel

10 november t/m 21 december 2017 

Bekendmaking Staatscourant

Plannen in procedure: ontwerp

Deze plannen zijn in procedure en/of voor een periode van 6 weken in te zien. Reageren op het plan mag tot het einde van die 6 weken. In de bekendmaking leest u hoe u dat doet.

Ontwerpbestemmingsplannen of ontwerpwijzigingsplannen

Plan

ter inzage

officiële publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Broekzijde 6, Moergestel

12 oktober t/m 22 november

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o., gemeente Oisterwijk

12 oktober t/m 22 november 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 18 thematische herziening, gemeente Oisterwijk

5 oktober 2018 t/m 15 november 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan KVL-terrein locatie Nijverheidsweg (West), gem. Oisterwijk

14 september 2018 t/m 25 oktober 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan Molenbaan 5, Oisterwijk

7 september 2018 t/m 19 oktober 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan Korenkwartier, Schoolstraat Moergestel

3 augustus 2018 t/m 13 september 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan De Wingerd

20 juli 2018 t/m 30 augustus 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (Oost)

20 juli 2018 t/m 30 augustus 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpwijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel

22 juni 2018 t/m 3 augustus 2018

Bekendmaking staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan gemeente Oisterwijk

22 juni 2018 t/m 3 augustus 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpwijzigingsplan Tuinweg ong, Oisterwijk

27 april 2018 t/m 7 juni 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan herziening Kom Moergestel

20 april 2018 t/m 31 mei 2018

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Vossenhoorn 13

3 november t/m 15 december 2017

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpbestemmingsplan Bremlaan 16, Oisterwijk

14 juli t/m 24 augustus 2017

Bekendmaking Staatscourant

Ontwerpwijzigingsplan Kloosterbeemd ong, Oisterwijk

23 december 2016 t/m 2 februari 2017

Bekendmaking Staatscourant

Plannen in procedure: vastgesteld

De bestemmingsplannen zijn door de raad vastgesteld en de wijzigingsplannen zijn door het college vastgesteld. Zolang de beroepstermijn niet is gesloten, kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. In de bekendmaking leest u hoe u dit doet.

Plannen in werking getreden (plannen die nu gelden)

Als bestemmingsplannen en wijzigingsplannen in werking getreden zijn, moeten inwoners, bedrijven en de gemeente zich aan de plannen houden. U mag niet meer op de plannen reageren of in beroep gaan. Het kan wel zo zijn dat er nog een beroepsprocedure loopt. Als dit zo is staat dit vermeld achter de naam van het plan. Nieuwe aanvragen worden aan deze bestemmingsplannen en wijzigingsplannen getoetst.

Plannen in werking getreden

Plan

Officiële publicatie

Bestemmingsplan Landgoed Rozephoeve deelgebied Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan fietspad Moergestel-Haghorst

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Gemullehoekenweg 44, Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan De Lind 33, Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Nedervonder 7-9 Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Zandstraat 7, Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Wildemanstraat 70, Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan wijzigingsplan Oirschotseweg 73 Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan De Lind 27, Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Oirschotseweg 49, Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan La Hollande fase II (er loopt nog een beroepsprocedure)

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan uitbreiding Tobroco

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Kloosterlaan ong. Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Pannenschuur Buiten ong

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan locatie Mozaik

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Hoog Heukelom 5

Bekendmaking Staatscourant

Herstelbesluit bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen

Bekendmaking Staatscourant

Vastgesteld bestemmingsplan Roozendries

Bekendmaking Staatscourant

Herstelbesluit bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Zandstraat 14a

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk, 1ste herziening

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Wijzigingsplan Oirschotseweg 50 Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Woongebieden Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Kom Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Buitengebied geconsolideerde versie

Bekendmaking Staatscourant

Buitengebied Oisterwijk: wijzigingsplan Beekherstel Rosep Oisterwijk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Bosrand

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Den Donk

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Scheermanlocatie

Bekendmaking Staatscourant

Wijzigingsplan Buitengebied Oisterwijk, Oliviersweg 9

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan "'t Wildelot, Rosepdreef 6"

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Reuselhoeve te Moergestel

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Park Heerengoed

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vinkenberg

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Recreatiebedrijf Gerrithoeve

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan KVL-terrein

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Pastoor van de Meijdenstraat

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplan Zandstraat ong.

Bekendmaking Staatscourant

Verleende omgevingsvergunning Servennenstraat 6, Moergestel fase 1

Verleende omgevingsvergunning Servennenstraat 6, Moergestel fase 2

Bekendmaking Staatscourant

Bestemmingsplannen in voorbereiding

De verwachting is dat deze plannen binnen nu en anderhalf jaar in procedure worden gebracht. Vanaf dat moment zijn ze te vinden bij "plannen in procedure".