Oisterwijk stimuleert realisatie sociale huurwoningen met subsidieregeling

Er is op dit moment in de gemeente Oisterwijk een tekort aan sociale huurwoningen. Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten €500.000,- beschikbaar te stellen voor maatregelen om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren. Een groot gedeelte hiervan wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Vraag subsidie aan via het subsidieportaal

Subsidie voor inwoners, ondernemers en ontwikkelaars

Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aanspraak maken op een subsidie van €10.000,- per gerealiseerde woning. Voorwaarde is dat de woning voor ten minste 10 jaar wordt ingezet als sociale huurwoning en dus wordt verhuurd onder de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Op dit moment is die grens een huurprijs van €607,46 per maand.

Het kan hierbij gaan om nieuwbouw van sociale huurwoningen of het plaatsen van tijdelijke woningen. Ook bij het aanpassen van bestaande gebouwen kun je in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan het splitsen van een woning om vervolgens een gedeelte geschikt te maken voor sociale huur, of door de verbouw of herbestemming van een pand. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.

Online aanvragen

Vanaf 1 augustus 2019 kun je online je subsidieaanvraag indienen via ons subsidieportaal. Kijk voor meer informatie of het direct aanvragen van de subsidie op onze webpagina over subsidies. De subsidieregeling loopt tot 31 oktober 2020. Daarna is er een evaluatie. Naast het aanbieden van de subsidieregeling, doet de gemeente Oisterwijk meer om het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Zo maakt de gemeente afspraken met woningcorporatie Leystromen over de realisatie van sociale huurwoningen en het bevorderen van doorstroming van bijvoorbeeld sociale huurwoningen naar reguliere woningen.