Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Melden ondersteuningsvraag

Heeft u een ondersteuningsvraag die u niet zelf of met mensen in uw omgeving kunt oplossen? Of is er geen voorziening waar u gebruik van kunt maken? Maak dan een afspraak met de gemeente. Dit kan:

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur met medewerkers van het team Maatschappelijke Ondersteuning op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur.

Samen een oplossing vinden

U gaat in gesprek met een medewerker van de gemeente. Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk. Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Zijn er voorzieningen beschikbaar waar u gebruik van kunt maken? Natuurlijk mag u iemand meenemen naar dit gesprek. Na het gesprek krijgt u de afspraken op papier thuisgestuurd.

Maatwerkvoorziening

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kan de gemeente zorgen voor een maatwerkvoorziening. Hierbij kunt u denken aan aanpassingen in de woning, vervoer met de Regiotaxi tegen gereduceerd tarief, een rolstoel of scootmobiel. Wanneer u een voorziening mag aanvragen, kan dat op twee manieren:

Voorzieningen

  • zorg in natura: de gemeente maakt afspraken met de aanbieder en regelt de administratie daaromheen
  • persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld van de gemeente en maakt zelf afspraken met een aanbieder. U moet verantwoorden hoe u het geld besteed heeft. Het geld van het persoonsgebonden budget ontvangt u via de Sociale Verzekeringsbank, het zogenaamde trekkingsrecht.

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor een eigen bijdrage in de kosten of een eigen aandeel betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage of het eigen aandeel is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen.

Tijdelijke hulpmiddelen

Als u een hulpmiddel korter dan 6 maanden nodig heeft, valt de verstrekking ervan niet onder de Wmo. De gemeente vergoedt de kosten dan niet. U kunt tijdelijke hulpmiddelen vaak lenen. Dit is meestal gratis met betaling van borg. Een van de bekendere aanbieders is Thebe. Thebe Thuiszorgwinkel heeft ook een uitleenpunt in Woonzorgcentrum De Vloet:

Woonzorgcentrum De Vloet
Vloeiweg 85
5061 GA Oisterwijk

Openingstijden Woonzorgcentrum: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur. U kunt ook terecht bij Medipoint.

Huishoudelijke ondersteuning

Sinds 1 januari 2015 biedt de gemeente geen huishoudelijke hulp meer. Meer hierover leest u op de pagina Huishoudelijke ondersteuning.