Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kunt niet goed (meer) voor uzelf zorgen en u kunt geen hulp uit uw omgeving krijgen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een oplossing. Dit heet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Neem contact met ons op. Dit kan op 2 manieren:

  • Mail naar teamwmo@oisterwijk.nl
  • Bel tijdens het telefonisch spreekuur Wmo van 09.00 - 12.00 uur naar (013) 529 13 11

U gaat vervolgens in gesprek met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek kijkt u samen welke hulp nodig is en wat de mogelijkheden zijn. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. De afspraken die u maakt en de vervolgstappen, krijgt u op papier thuisgestuurd.

Soort hulp

De hulp die u krijgt, verschilt van persoon tot persoon. Maar denk bijvoorbeeld aan:

  • Regiotaxi
  • Hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel
  • Aanpassingen in uw woning, bijvoorbeeld een traplift
  • Begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het zelf leren organiseren van uw huishouden of het uitbreiden van uw sociale netwerk

De manier waarop u hulp krijgt, kan ook van persoon tot persoon verschillen. Of wij regelen hulp hulp óf u regelt het zelf met een persoonsgebonden budget (pgb).

Tijdelijke hulpmiddelen

Heeft u alleen tijdelijk een hulpmiddel nodig? Dit valt niet onder de Wmo. Voor tijdelijke hulpmiddelen neemt u contact op met Medipoint in Woonzorgcentrum De Vloet:

Woonzorgcentrum De Vloet
Vloeiweg 85
5061 GA Oisterwijk

Openingstijden Woonzorgcentrum: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor een eigen bijdrage in de kosten of een eigen deel betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage of het eigen deel is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen. U berekent de hoogte van uw eigen bijdrage zelf via www.hetcak.nl.

Hulp van cliëntondersteuners

Heeft u vragen, dan kunt u gratis terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuning:

  • MEE cliëntondersteuning (013) 542 41 00
  • Verenigde Senioren Oisterwijk, cliëntondersteuner Frans Monchen (013) 528 82 06
  • SVM cliëntondersteuner Moergestel, Jan Geerts (013) 513 18 33

Vertrouwenspersoon

Vindt u dat de gemeente of een andere hulporganisatie niet goed met u omgaat? Of heeft u een probleem en weet u niet waar u terecht kunt? Neem contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail r.dedie@hetlsr.nl. Een gesprek is gratis en alles wat u bespreekt met Ria blijft geheim.