Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of zoekt u juist hulp van een vrijwilliger? Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan ondersteuning of hulp bij praktische vragen? ContourdeTwern en het expertisecentrum Familiezorg bieden hulp.

Vrijwilligerswerk

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of zoekt u juist hulp van een vrijwilliger? Neem dan contact op met ContourdeTwern.

Mantelzorg

Heeft u langdurig de zorg voor een ander, zoals een zieke partner of ouder? Of heeft u een gehandicapte broer of buurjongen op wie u wel eens past of waar u dingen mee onderneemt? Dan bent u mantelzorger. Misschien heeft u behoefte aan ondersteuning of hulp bij praktische vragen. U kunt dan terecht bij:

Vrijwilligersverzekering

 • Wij hebben een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Oisterwijk
 • deze verzekering dekt ook bestuurdersaansprakelijkheid
 • vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij ons
 • maatschappelijke stagiairs zijn ook verzekerd op de vrijwilligersverzekering
 • mantelzorgers zijn verzekerd op het onderdeel ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
 • voor vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn er aparte regelingen

Wilt u weten wat er verzekerd is met de vrijwilligersverzekering? Kijk voor meer informatie in de:

Schade: melding en afhandeling

Heeft u schade?

 • download het schadeaangifteformulier en vul het in
 • stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB Oisterwijk (postzegel niet nodig). U kunt ons ook bellen via 013-529 13 11 en vragen om het digitale formulier in Word. Dit kunt u dan invullen en mailen naar gemeente@oisterwijk.nl
 • Wij controleren of de claim onder de vrijwilligerspolis valt. Zo ja, dan sturen wij het formulier door naar Centraal Beheer Achmea
 • de schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger, mantelzorger of organisatie
 • de schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Als er een eigen risico is, wordt dit met de organisatie afgewikkeld
 • Wij wordent op de hoogte gehouden van de afwikkeling

Als uw vrijwilligersorganisatie zelf een vrijwilligersverzekering heeft, bent u daar verzekerd. U dient het schadeformulier dan in bij uw organisatie.

Contact met Centraal Beheer Achmea

Voor verzekeringstechnische vragen neemt u contact op met Centraal Beheer Achmea: 055 - 579 81 64 of overheid.support@centraalbeheer.nl.