Subsidieportaal

In het subsidieportaal van de gemeente Oisterwijk doet u voor het subsidiejaar 2019 een aanvraag voor een subsidie of u legt een verantwoording af over een subsidie die u in 2018 of 2019 heeft gekregen. U logt in het subsidieportaal in met eHerkenning.

Log in met uw eHerkenning

Regels en voorwaarden

Om een subsidie te ontvangen van de gemeente, moet uw subsidieaanvraag voldoen aan een aantal  eisen. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014 en in de verschillende subsidieregelingen. Lees de verordening en subsidieregelingen goed door voor u de subsidie aanvraagt.

Online regelen en ondertekenen

Voor het online aanvragen of verantwoorden van subsidies logt u in met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan via https://www.eherkenning.nl.

Bijlagen bij uw aanvraag

U wordt door het subsidieportaal geleid door middel van vragen. Ook moet u bijlagen uploaden. Die bijlagen kunnen zijn: een ledenlijst, een kostenbegroting, een activiteitenplan, facturen. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden.

Uw aanvraag tussendoor opslaan

U kunt uw aanvraag tussendoor opslaan en op een later moment verdergaan. Gebruik hiervoor de knop 'later hervatten' boven in uw scherm. U vult dan uw e-mailadres in en krijgt een link toegestuurd. Uw ingevulde gegevens blijven 48 uur lang bewaard. U kunt met dezelfde link uw aanvraag afronden.

Subsidiebeoordeling

Uw aanvraag moet nog worden beoordeeld. Er kan dan uitkomen dat uw aanvraag niet in aanmerking komt voor subsidie, bijvoorbeeld omdat de aanvraag te laat is gedaan, of omdat de aanvraag niet voldoet aan de eisen van de subsidieregeling. Het kan ook zijn dat het subsidiebudget al is verdeeld. Hoe dan ook: u krijgt altijd een beslissing op uw aanvraag.

Subsidieverantwoording

In het subsidieportaal verantwoordt u ook een subsidie die u in of voor het jaar 2018 of 2019 heeft gekregen. Die verantwoording kan inhouden dat u moet melden of een activiteit is uitgevoerd, of dat u een tussen- en/of eindrapportage moet sturen. In de beslissing op uw subsidieaanvraag staat wat voor u van toepassing is. Hou bij het doen van een verantwoording uw beschikking tot subsidieverlening bij de hand.

Meer informatie

Voor vragen of het maken van een afspraak stuurt u een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail 'subsidie 2019'.