Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2017 zijn de subsidieregelingen vastgesteld. Er zijn verschillende subsidies: activiteitensubsidies, huisvestingssubsidies en ledenafhankelijke subsidies. U vraagt subsidie aan voor een heel kalenderjaar of voor een incidentele activiteit.

Vraag uw subsidie aan via het subsidieportaal

Subsidieregelingen

In het overzicht dat u hieronder ziet, zijn de subsidies ingedeeld per type. Achter iedere subsidie ziet u of u de subsidie moet aanvragen voor een heel kalenderjaar of dat een incidentele aanvraag mogelijk is. Bij een aanvraag voor een kalenderjaar, doet u dit vóór 1 november. Een incidentele subsidie vraagt u 12 weken vóór de start van de activiteit aan. De aanvraag doet u via het subsidieportaal.

Activiteitensubsidie

Huisvestingssubsidie

Ledenafhankelijke subsidie

Meer informatie

Is er iets niet duidelijk of heeft u nog vragen over de subsidieregelingen of het indienen van een aanvraag? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail 'subsidie 2017'. Of bel (013) 529 13 11.