Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2019 zijn de subsidieregelingen vastgesteld. Er zijn verschillende subsidies: activiteitensubsidies, huisvestingssubsidies en ledenafhankelijke subsidies. U vraagt subsidie aan voor een heel kalenderjaar of voor een eenmalige activiteit.

Vraag uw subsidie aan via het subsidieportaal

Subsidieregelingen

In het overzicht dat u hieronder ziet, zijn de subsidies ingedeeld per type. Achter iedere subsidie ziet u of u de subsidie moet aanvragen voor een heel kalenderjaar of dat een eenmalige aanvraag mogelijk is. Bij een aanvraag voor een kalenderjaar, doet u dit vóór 1 november. Een eenmalige subsidie vraagt u 4 weken vóór de start van de activiteit aan. De aanvraag doet u via het subsidieportaal.

Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk

Om de realisatie van sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens (€607,46 per maand) te stimuleren, is een subsidie van €10.000 per nieuw gerealiseerde woning beschikbaar. Het gaat om nieuwbouw of het plaatsen van tijdelijke woningen. Ook woningsplitsing, verbouw, transformatie of herbestemming van gebouwen is mogelijk. Woningen moeten voor ten minste 10 jaar sociaal verhuurd blijven. Alle infomatie over deze regeling staat in de officiele bekendmaking op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Er is sinds 2 september een wijziging op de regeling. Deze lees je ook op zoek.officielebekendmakingen.nl. Het aanvragen van deze subsidie kan via onze webpagina 'subsidieportaal'.

Activiteitensubsidie

Huisvestingssubsidie

Ledenafhankelijke subsidie

Meer informatie

Voor vragen of het maken van een afspraak stuurt u een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail 'subsidie 2019'. U kunt met vragen natuurlijk ook bellen: (013) 529 13 11.