Participatiewet en de Baanafspraak

Heeft u een ziekte of handicap en wilt u graag werken? Door een Baanafspraak met de werkgever wil de gemeente meer banen creƫren voor mensen met een arbeidshandicap. Heeft u een uitkering en zoekt u een baan? Ook dan kan de gemeente u helpen om werk te vinden.

Participatiewet en Sociaal Akkoord

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen - met en zonder een beperking - aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag.

In het Sociaal Akkoord spraken de sociale partners en het kabinet af om de komende jaren 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een beperking. Voor Midden-Brabant zijn dit in 2015 en 2016 430 banen. Met de Baanafspraak vragen wij hierbij van werkgevers een actieve rol.

Werkgevers en de Baanafspraak

Een Baanafspraak houdt het volgende in:

  • Een Baanafspraak is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Een baan volgens de Baanafspraak komt neer op minimaal 25,5 uur per week.
  • Een baan volgens de Baanafspraak is altijd een baan bij een reguliere werkgever.

Het maakt niet uit hoe groot of klein uw bedrijf is. U kunt zich altijd bij ons aanmelden om mee te doen. Wij gaan dan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij deze baan of banen bij u kunnen regelen. Stuur een e-mail naar teamwerk@oisterwijk.nl.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Heeft u een WIA-, WW-, ZW-, WOA- of Wajong uitkering en zoekt u een baan? Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij het UWV.

Werkzoekenden met een uitkering

Heeft u een WWB-, of een IOAW-uitkering? De gemeente kan u helpen met zoeken naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Neem voor meer informatie contact op met team WERK via teamwerk@oisterwijk.nl.