Hoe werkt Loket Wegwijs Oisterwijk

Met ingang van 1 september kun je met hulp- of adviesvragen op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Vroeger nam je hiervoor contact op met een van de verschillende “loketten” van de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk.

Hoe en waar

Telefonisch

De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer (013) 30 30 440. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat een afspraak op locatie wenselijk of nodig is, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Inloopspreekuur

Op donderdagochtend is er een inloopspreekuur van 09.00 tot 10.30 uur. Het inloopspreekuur is op de eerste verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in de gezamenlijke ruimte van de instanties die kantoor houden in Tiliander. Je kunt hier zonder afspraak terecht. Neem plaats in de ontvangstruimte op de 1e verdieping.

Het inloopspreekuur van Loket Wegwijs Oisterwijk is gekoppeld aan het spreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. De medewerker van Vraagpunt Oisterwijk zit in een van de spreekkamers klaar om inwoners te helpen met eenvoudige vragen en praktische zaken. Voor hulp- of adviesvragen die verder gaan wordt het gesprek gevoerd door de medewerker van Loket Wegwijs.

Vanwege corona heeft het momenteel de voorkeur dat inwoners in eerste instantie bellen in plaats van langskomen. Tegelijkertijd willen we inwoners wel de mogelijkheid bieden om langs te komen als zij hier de voorkeur aan geven.

Vertrouwenspersoon

Vindt u dat de gemeente of een andere hulporganisatie niet goed met u omgaat? Of heeft u een probleem en weet u niet waar u terecht kunt? Neem contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail r.dedie@hetlsr.nl. Een gesprek is gratis en alles wat u bespreekt met Ria blijft geheim.