Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd weinig inkomsten? Misschien heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat de gemeente u 1 keer per 12 maanden geeft. U mag het geld vrij besteden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden onder andere om de toeslag te kunnen krijgen:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 120% van de voor u geldende norm. De norm vindt u in het overzicht normen minimaregeling 2019 (PDF, 351 kb) 
  • U heeft in de 6 maanden voor de aanvraag niet meer vermogen gehad dan
    € 6.020,00 (alleenstaand) of € 12.040,00 (gehuwd of alleenstaande ouder)
  • U kreeg in de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
  • Het lukt u niet een hoger inkomen te krijgen

Aanvragen

U vraagt de toeslag aan met het aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag. (PDF, 86 kb)  Geef het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier af aan de balie van het gemeentekantoor of stuur het op naar de gemeente. Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt, deze staan op het formulier.

Let op!

Heeft u in 2018 een Individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u in 2019 misschien ook recht op een individuele inkomenstoeslag. U doet dan een aanvraag met een aangepast aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. (PDF, 86 kb)  Omdat u al eerder een toeslag kreeg, worden er namelijk andere dingen gevraagd.

Wanneer aanvragen

De individuele inkomenstoeslag bestaat uit een bedrag dat u in 1 keer krijgt. U kunt het pas na 12 maanden weer opnieuw aanvragen. Vraagt u het later aan, of vraagt u het voor het eerst aan? Dan geldt de datum van de aanvraag. 

Bijvoorbeeld: U heeft op 5 januari 2018 individuele inkomenstoeslag aangevraagd. U kunt dan vanaf 5 januari 2019 weer opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook kijkt de gemeente of u echt niet meer inkomen kunt krijgen. 8 weken na ontvangst van alle stukken krijgt u een beslissing per brief thuis gestuurd. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de toeslag krijgt, dan wordt het bedrag binnen 2 weken naar uw rekening overgemaakt.