Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd weinig inkomsten? Misschien heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat de gemeente u 1 keer per 12 maanden geeft. U mag het geld vrij besteden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden onder andere om de toeslag te kunnen krijgen:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 120% van de voor u geldende norm. De norm vindt u in het overzicht normen minimaregeling 2018 (PDF, 58 kb) 
  • U heeft in de 6 maanden voor de aanvraag niet meer vermogen gehad dan
    € 6.020,00 (alleenstaand) of € 12.040,00 (gehuwd of alleenstaande ouder)
  • U kreeg in de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
  • Het lukt u niet een hoger inkomen te krijgen

Aanvragen

U vraagt de toeslag aan met het aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag (PDF, 85 kb) . Geef het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier af aan de balie van het gemeentekantoor of stuur het op naar de gemeente. Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt, deze staan op het formulier.

Let op!

Heeft u in 2017 een Individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u in 2018 misschien ook recht op een individuele inkomenstoeslag. U doet dan een aanvraag met een aangepast aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 85 kb) . Omdat u al eerder een toeslag kreeg, worden er namelijk andere dingen gevraagd.

Wanneer aanvragen

De individuele inkomenstoeslag bestaat uit een bedrag dat u in 1 keer krijgt. U kunt het pas na 12 maanden weer opnieuw aanvragen. Vraagt u het later aan, of vraagt u het voor het eerst aan? Dan geldt de datum van de aanvraag. 

Bijvoorbeeld: U heeft op 5 januari 2016 individuele inkomenstoeslag aangevraagd. U kunt dan vanaf 5 januari 2017 weer opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook kijkt de gemeente of u echt niet meer inkomen kunt krijgen. 8 weken na ontvangst van alle stukken krijgt u een beslissing per brief thuis gestuurd. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de toeslag krijgt, dan wordt het bedrag binnen 2 weken naar uw rekening overgemaakt.