Declaratiefonds

Kunt u door uw lage inkomen niet sporten, naar een museum of meedoen aan een cursus? Misschien heeft u recht op een bijdrage van het declaratiefonds.

De hoogte van de bijdrage:

  • € 316,00 voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • € 153,00 voor personen van 18 jaar en ouder

Voorwaarden

Om gebruik te maken van het declaratiefonds, moet u onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Oisterwijk
  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen is in de 3 maanden voor de aanvraag niet hoger geweest dan 120% van de geldende norm. De norm vindt u in het overzicht normen minimaregeling 2019 (PDF, 351 kb) 
  • U heeft in de 3 maanden voor de aanvraag niet meer vermogen gehad dan
    € 6.020,00 (alleenstaand) of € 12.040,00 (gehuwd of alleenstaande ouder)

Aanvragen

U vraagt de bijdrage van het declaratiefonds aan voor uzelf, uw eventuele partner en/of uw kinderen jonger dan 18 jaar. U doet dit met het aanvraagformulier Declaratiefonds 2019 (PDF, 88 kb) . Geef het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier af aan de balie van het gemeentekantoor of stuur het op naar de gemeente. Stuur ook de gevraagde bewijsstukken mee. Welke dit zijn, leest u op het formulier.

Het aanvragen van een bijdrage uit het declaratiefonds kan tijdens heel 2019.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken een brief met de beslissing of u een bijdrage declaratiefonds krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijdrage krijgt, dan wordt het bedrag binnen 2 weken naar uw rekening overgemaakt.

Verantwoording kosten: bewaar bonnetjes, facturen en bankafschriften

U moet kunnen laten zien waarvoor u de bijdrage van het declaratiefonds gebruikt. Op een declaratieformulier geeft u aan voor wie en welke activiteiten u kosten heeft gemaakt. U moet dit bewijzen met bonnen, facturen of kopieën van bankafschriften. Bewaar deze dus zorgvuldig!

Kunt u niet of niet volledig bewijzen dat u de bijdrage van het declaratiefonds gebruikt heeft voor sportieve, educatieve, culturele of sociale activiteiten? Dan betaalt u het (restant) bedrag aan ons terug. Bij een nieuwe aanvraag wordt dit (restant)bedrag in mindering gebracht op de volgende bijdrage van het declaratiefonds.