Jeugdhulp

Heeft u een vraag over uw kind? Bijvoorbeeld over de opvoeding, ontwikkeling, (peuter)puberteit, thuissituatie of school. Neem contact met ons op.

Waar kunt u terecht

Wij hebben iedere dag een telefonisch spreekuur. Dit is van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (013) 529 13 11. Hier kunt u terecht voor alle vragen rondom uw kind. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen bij bijvoorbeeld:

 • Farent, dit is (school) maatschappelijk werk. Website: www.farent.nl. Telefoon: (088) 023 75 00
 • MEE, geeft hulp aan mensen met een beperking (handicap). Website: www.meedemeentgroep.nl. Telefoon: (013) 542 41 00
 • ContourdeTwern (jongerenwerk). Website: www.contourdetwern.nl. Telefoon: (013) 583 99 99
 • GGD (consultatiebureau). Website: www.ggdhvb.nl. Telefoon: (0900) 463 64 43

Als meer hulp nodig is

Wordt na het gesprek met ons duidelijk dat meer hulp voor uw kind nodig is, dan gaat het als volgt:

 • U krijgt een consulent toegewezen
 • Er is een volgend gesprek. In dit gesprek kijkt u samen met de consulent naar wat nodig is voor uw kind
 • U kijkt samen welke zorgorganisatie/aanbieder het beste bij u en uw kind past
 • De afspraken die u maakt, komen in een plan. U ondertekent dit plan ter goedkeuring
 • U krijgt een beschikking van ons. Dit is een officieel besluit waarin alles staat wat is afgesproken. Ook staan in dit besluit al uw rechten en plichten

Voorbeelden hulp aan jongeren

 • Hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, met of zonder beperking (handicap)
 • Samenwerking met jeugdbescherming en jeugdreclassering bij moeilijke zaken
 • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, kijk voor meer informatie op de website www.veiligthuismiddenbrabant.nl
 • Specialistische hulp voor jongeren met of zonder een beperking (handicap)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gesloten jeugdzorg

Bij een noodsituatie

Heeft u dringend hulp nodig? Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een persoonlijke of gezinssituatie uit de hand loopt. Kijk op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp/crisishulp.