Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Maakt u zich zorgen over uw eigen kind of een kind in de buurt? U kunt met uw vragen in eerste instantie gewoon terecht bij de vertrouwde adressen. Weet u niet goed waar u moet beginnen? Neem contact op met de gemeente.

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

Waar kunt u terecht?

U kunt met uw vragen in eerste instantie gewoon terecht bij de vertrouwde adressen zoals de schakelfunctionaris op scholen en kinderopvang, het consultatiebureau, jeugdverpleegkundige, jongerenwerk, de wijkverpleegkundige of uw huisarts. Zij helpen u bij het vinden van een oplossing en schakelen extra ondersteuning of specialistische hulp in. Hiervoor heeft de gemeente Oisterwijk overeenkomsten gesloten met diverse zorgaanbieders.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Wanneer dit aan de hand is kan het sociaal team van de gemeente Oisterwijk helpen. In dit team werken verschillende professionele deskundigen. De hulp van dit team kan starten op verzoek van de schakelfunctionaris, de huisarts, wijkverpleegkundige, jongerenwerker of het consultatiebureau.  Een medewerker van het sociaal team neemt dan contact op met het gezin en samen bepalen ze dan wat er gedaan kan worden en waarvoor specialistische hulp nodig is. Vervolgens zorgt de  medewerker uit het sociaal team ervoor dat de hulp effectief wordt georganiseerd en spreekt ook af hoe lang de persoon of het gezin wordt begeleid en ondersteund. Voor meer informatie kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur van medewerkers van het team Maatschappelijke Ondersteuning op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur. Telefoonnummer (013) 529 13 11.

Meer informatie

Meer informatie over de Jeugdwet en jeugdhulp vindt u op: