Jeugdhulp

Heeft u een vraag over uw kind? Bijvoorbeeld over de opvoeding, ontwikkeling, (peuter)puberteit, thuissituatie of school. Neem contact op met de gemeente.

Waar kunt u terecht

De gemeente heeft iedere dag een telefonisch spreekuur. Dit is van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (013) 529 13 11. Hier kunt u terecht voor alle vragen rondom uw kind. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen bij bijvoorbeeld:

 • Farent, dit is (school) maatschappelijk werk. Website: www.farent.nl. Telefoon: (088) 023 75 00
 • MEE, geeft hulp aan mensen met een beperking (handicap). Website: www.meedemeentgroep.nl. Telefoon: (013) 542 41 00
 • ContourdeTwern (jongerenwerk). Website: www.contourdetwern.nl. Telefoon: (013) 583 99 99
 • GGD (consultatiebureau). Website: www.ggdhvb.nl. Telefoon: (0900) 463 64 43

Als meer hulp nodig is

Wordt na het gesprek met de gemeente duidelijk dat meer hulp voor uw kind nodig is, dan gaat het als volgt:

 • U krijgt een consulent toegewezen
 • Er is een volgend gesprek. In dit gesprek kijkt u samen met de consulent naar wat nodig is voor uw kind
 • U kijkt samen welke zorgorganisatie/aanbieder het beste bij u en uw kind past
 • De afspraken die u maakt, komen in een plan. U ondertekent dit plan ter goedkeuring
 • U krijgt een beschikking van de gemeente. Dit is een officieel besluit waarin alles staat wat is afgesproken. Ook staan in dit besluit al uw rechten en plichten

Voorbeelden hulp aan jongeren

 • Hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, met of zonder beperking (handicap)
 • Samenwerking met jeugdbescherming en jeugdreclassering bij moeilijke zaken
 • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, kijk voor meer informatie op de website www.veiligthuismiddenbrabant.nl
 • Specialistische hulp voor jongeren met of zonder een beperking (handicap)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gesloten jeugdzorg

Bij een noodsituatie

Heeft u dringend hulp nodig? Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een persoonlijke of gezinssituatie uit de hand loopt. Kijk op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp/crisishulp.