Hulp en zorg vanuit de gemeente

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan hulp in huis, vervoer, jeugdhulp en werk. Heeft u een hulp- of zorgvraag, dan kijken we eerst wat u zelf met hulp van uw omgeving kunt doen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kunt niet goed (meer) voor uzelf zorgen en u kunt geen hulp uit uw omgeving krijgen. In dat geval kunnen wij u misschien helpen. Dit heet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Denk bijvoorbeeld aan regiovervoer, aanpassingen in huis, hulp in de huishouding, een rolstoel of scootmobiel.

Bekijk de pagina over de Wmo

Jeugdwet

Maakt u zich zorgen over uw eigen kind of een kind in uw omgeving? Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen.

Bekijk de pagina over jeugdhulp

Hulp bij het vinden van werk

Kunt u nog wel werken, maar heeft u hulp nodig bij het vinden van werk? Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar werk (Participatiewet). Lees hier meer over op de pagina Participatiewet en baanafspraak. Heeft u een bijstandsuitkering nodig? Kijk dan op de pagina Bijstandsuitkering.

Sociaal team: voor ingewikkelde hulpvragen

Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Wanneer dit aan de hand is, helpt ons sociaal team. In dit team werken deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en jeugdhulp. De hulp van dit team start op verzoek van bijvoorbeeld een huisarts, zorgverlener of de school. Wanneer er sprake is van ingewikkelde problemen neemt het sociaal team contact op met de persoon of gezin die de hulp nodig heeft. Samen bepalen ze dan wat er aan gedaan kan worden en waarvoor hulp nodig is. Daarna zorgt een medewerker uit het sociaal team ervoor dat de hulp goed wordt georganiseerd.

Welke zorg en hulp geven wij niet

Verpleging en verzorging thuis, zoals het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen, horen bij het basispakket van de zorgverzekering. Voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, blijft de Rijksoverheid verantwoordelijk. Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg.

Meer informatie

Op de website Zorgwijzer.nl vindt u veel informatie over de veranderingen in de zorg.