Hulp en zorg vanuit de gemeente

U kunt met uw hulp - of adviesvragen op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Vroeger nam je hiervoor contact op met een van de verschillende “loketten” van de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk.

Hoe en waar 

De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer (013) 30 30 440. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat een afspraak op locatie wenselijk of nodig is, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Lees meer over de mogelijkheden via www.oisterwijk.nl/loketwegwijs 

Hoe werkt Loket Wegwijs?

In Oisterwijk zijn verschillende maatschappelijke partijen actief. Hierdoor kunt u zelf, vrij toegankelijk, op zoek naar hulp. De collega’s van Loket Wegwijs helpen u hierbij. Wordt na het gesprek met ons duidelijk dat een oplossing van een vrij toegankelijke partner niet voldoende is dan vervolgt het volgende proces:

  • U krijgt een consulent toegewezen
  • Er is een volgend gesprek. In dit gesprek kijkt u samen met de consulent naar wat nodig is voor uw hulpvraag
  • U kijkt samen welke zorgorganisatie/aanbieder het beste bij u (en uw kind) past
  • De afspraken die u maakt, komen in een plan. U ondertekent dit plan ter goedkeuring
  • U krijgt een beschikking van ons. Dit is een officieel besluit waarin alles staat wat is afgesproken. Ook staan in dit besluit al uw rechten en plichten.

Welke zorg en hulp geven wij niet 

Er zijn kosten voor zorg en ondersteuning die de gemeente niet vergoed.
Voor algemeen gebruikelijke voorzieningen geeft de gemeente geen Wmo-voorziening. Dat zijn voorzieningen waarover u gelet op uw individuele situatie, ook zonder handicap of beperking, zou kunnen beschikken. Wanneer een voorziening wordt verstrekt waar een algemeen gebruikelijk deel onderdeel van uitmaakt dan kunt u een aanvraag indienen voor het verschil. 

Verpleging en verzorging thuis, zoals het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen, horen bij het basispakket van de zorgverzekering. Voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, blijft de Rijksoverheid verantwoordelijk. Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg.

Onderwijsinstellingen hebben de plicht in het kader van passend onderwijs elk kind de ondersteuning en zorg te bieden die nodig is om het onderwijs met goed resultaat te kunnen volgen.