Bijstandsuitkering: jonger dan 27 jaar

Als je een uitkering wilt aanvragen, ga dan naar de balie van het UWV Werkplein Midden-Brabant. Hou er wel rekening mee dat je de 1e 28 dagen zelf werk of een opleiding moet zoeken.

Een uitkering op grond van de Participatiewet (PW), oftewel de bijstandsuitkering, kun je vanaf je 18e aanvragen bij de gemeente waar je woont. Je leest de voorwaarden waar je aan moet voldoen op de pagina Uitkering.

Een uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar? Zet dan de volgende stappen:

  • Ga naar de balie van het UWV Werkplein Midden-Brabant, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg.
  • Na het gesprek met de consulent van het UWV krijg je opdrachten mee. Bijvoorbeeld een sollicitatieopdracht, het onderzoeken van je mogelijkheden richting school, of juist het zorgen voor bewijzen waaruit blijkt dat je niet meer naar school kunt. Voor de opdrachten krijg je 4 weken de tijd, de vier-wekentermijn. Er wordt van jou verwacht dat je alles in werk stelt om niet meer terug te komen voor de aanvraag van een uitkering.
  • Lukt het niet om werk en/of een opleiding te vinden, dan mag je na 4 weken terugkomen bij het UWV. De opdrachten moet je meenemen. De consulent van het UWV stuurt je aanvraag door naar de gemeente.
  • De gemeente nodigt je vervolgens uit voor 3 workshops. Deze gaan over de rechten en plichten die bij de uitkering horen. Ook krijg je hulp bij het zoeken naar betaald werk. Je moet alle workshops bijwonen, anders kun je geen uitkering aanvragen. 
  • Na de 3e workshop dien je je uitkeringsaanvraag in. De gemeente beoordeelt vervolgens of je een uitkering krijgt.