Gemeente Oisterwijk

Visie Oisterwijk 2030

De toekomst begint niet morgen, maar vandaag. Gezien alle ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch, demografisch, ruimtelijk en sociaal niveau, moet de gemeente haar blik naar voren richten.

We moeten ons afvragen welke weg de gemeente Oisterwijk moet inslaan voor de toekomst. Welke kwaliteiten moeten bewaakt en bewaard blijven en welke voorzieningen moeten we de toekomstige inwoners kunnen bieden?

Om een toekomstgericht beleid te kunnen voeren, is een visie nodig op de toekomst. Een beeld van de toekomst dat ingaat op de vraag welke gemeente we in 2030 willen zijn. Daarom is een richtinggevende visie geformuleerd die de komende jaren ondersteunend is bij de keuzes voor de totstandkoming van beleid. Ook de gemeente Oisterwijk moet net als andere gemeenten in Nederland de komende jaren fors bezuinigen en krijgt extra taken van het Rijk. De Visie Oisterwijk 2030  (PDF, 1.271 kb) is noodzakelijk bij het maken van keuzes voor de toekomst.