Gemeente Oisterwijk

Onderwerpen commissie Algemene Zaken

In de commissie Algemene Zaken worden onderwerpen behandeld die bij de taken van burgemeester Hans Janssen horen: algemeen bestuur en coƶrdinatie, openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding, intergemeentelijke samenwerking, handhaving, P&O, integriteit en archiefzorg, evenementen, juridische zaken, bezwaar en beroep, communicatie en promotie, internationale zaken en Global Goals.

Ook andere onderwerpen komen aan de orde: financiƫn, planning en control, bestuurlijke vernieuwing, inwonersparticipatie, cultuur, openbare werken, verkeer en vervoer, grondzaken, gemeentelijk vastgoed, dienstverlening en I&A.

Vraag voor de commissie Algemene Zaken?

Heeft u een vraag voor de leden van de commissie Algemene Zaken? Stuur dan een e-mail naar commissiealgemenezaken@oisterwijk.nl

 

Roel van den Bersselaar (PGB)

roelpgb@kpnmail.nl

Mart Ermen (PGB)

Peperstraat 39
5061 XB Oisterwijk
(013) 521 56 93
mart.ermen@home.nl

Marieke Moorman (PGB)

Burg. Maeijerstraat 24
5066 VL Moergestel
(06) 421 51 673
mcjmoorman@gmail.com

Jean Coumans (PrO)

Kastanjestraat 38
5061 AL Oisterwijk
(013) 521 04 43
jean.coumans@pro-oisterwijk.nl

Wil de Kort (PrO)

Burg. Canterslaan 56
5062 EW Oisterwijk
(06) 811 47 599
Wil.de.kort@pro-oisterwijk.nl

Myrte Hesselberth (PrO)

(06) 345 33 495
Myrte.hesselberth@hotmail.com

Jan Jonkers (AB)

Bosstraat 28a
5066 EB Moergestel
(013) 513 22 09
Jja.jonkers@home.nl

Con van Beckhoven (VVD)

Wim Brugmanstraat 19
5063 AP Oisterwijk
(06) 511 52 892
nimola@ziggo.nl

Vincent van den Dungen (VVD)

Koningsvaren 13
5062 JA Oisterwijk
Vdungen2@gmail.com

Anne Cristien Spekle-Hooghart (VVD)

De Lage Braken 22
5066 WX Moergestel
(06) 493 36 549
acspekle@gmail.com

Lambert van den Bosch (CDA)

lvdbosch@planet.nl

Rik Roemen (CDA)

rikroemen@home.nl

Anton Elkhuizen (CDA)

aelkhuizen@hotmail.com