Gemeente Oisterwijk

Spreekrecht raadsvergadering

Tijdens raadsvergaderingen kunt u de gemeenteraad 5 minuten toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Inspraak is aan het begin van de raadsvergadering en duurt maximaal 30 minuten. Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Zijn er meer dan 6 insprekers, dan verdeelt de voorzitter de spreektijd over alle insprekers. Inspreken gebeurt op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan hiervan afwijken. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel over hoe de inspraak betrokken wordt bij de behandeling van het betreffende agendapunt.

U kunt zich per e-mail aanmelden bij de griffie (griffie@oisterwijk.nl). Dit kan tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van de raadsvergadering. Vermeld het onderwerp en uw naam, adres en telefoonnummer.

U kunt niet het woord voeren over:

 • onderwerpen waarbij bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is of was
 • benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • gedrag van een bestuurder of medewerker van de gemeente waarvoor een klacht kon worden ingediend

Meedoen!

Als inwoner van de gemeente Oisterwijk heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Spreekrecht commissievergadering

Tijdens commissievergaderingen kunt u de commissie 5 minuten toespreken. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Staat het onderwerp op de agenda, dan kunt u inspreken direct voor de behandeling van dit onderwerp. Staat het onderwerp niet op de agenda, dan mag u aan het begin van de vergadering het woord voeren. De commissieleden nemen de inspraak mee bij hun advies aan de raad.

U meldt zich per e-mail aan bij de griffie (griffie@oisterwijk.nl). Dit kan tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de commissievergadering. Vermeld het onderwerp en uw naam, adres en telefoonnummer.

U kunt niet het woord voeren over:

 • onderwerpen waarbij bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is of was
 • benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • gedrag van een bestuurder of medewerker van de gemeente waarvoor een klacht kon worden ingediend

Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een burgerinitiatief plaatst u een onderwerp op de raadsagenda.

 De spelregels:

 • u bent 12 jaar of ouder
 • u woont in Oisterwijk
 • uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen
 • u heeft minstens 75 handtekeningen van inwoners van de gemeente Oisterwijk ouder dan 16 jaar of van 30 jongeren die het verzoek van een persoon tot 16 jaar ondersteunen
 • u dient een voorstel in. Gebruik hiervoor het formulier Burgerinitatief (PDF, 86 kb)  (PDF) met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel

Referendum

Bij belangrijke onderwerpen kunt u uw stem laten horen via een referendum. De gemeenteraad hoeft de uitslag van een referendum niet over te nemen, maar moet daarvoor dan wel goede redenen hebben. Als inwoner kunt u, samen met een groep mensen, het initiatief nemen voor een referendum. U gebruikt hiervoor het formulier Inleidend verzoek (PDF, 33 kb)  (PDF). De gemeenteraad kan ook zelf een referendum organiseren over een belangrijk onderwerp.

 De spelregels:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • het referendum gaat over een besluit van de gemeenteraad
 • u laat de gemeenteraad schriftelijk weten dat u van plan bent een referendum te organiseren, voordat de gemeenteraad een besluit genomen heeft
 • u heeft minstens 199 handtekeningen van inwoners van de gemeente Oisterwijk ouder dan 18 jaar die uw initiatief ondersteunen

Als de gemeenteraad besluit een referendum te houden, dan doet u een definitief verzoek. U heeft dan minstens 1995 handtekeningen nodig van inwoners van de gemeente Oisterwijk ouder dan 18 jaar die uw verzoek ondersteunen. U gebruikt hiervoor het formulier Verklaring van ondersteuning (PDF, 33 kb)  (PDF).

Meer informatie over het referendum staat in de Referendumverordening.

Gast van de Raad

Als Gast van de Raad maakt u kennis met het raadswerk. Natuurlijk zijn raads- en commissievergaderingen altijd al openbaar, maar als Gast van de Raad krijgt u nét dat beetje extra.

Hoe werkt het?

U bent bij een vergadering van de raad. Dat is in eerste instantie een commissievergadering omdat hier vooral gesprek over een onderwerp is. Deze vergadering is ook wat informeler dan een raadsvergadering. U mag natuurlijk een paar weken later ook naar de de raadsvergadering komen. Ook Gast zijn? Geef het door aan de griffie via griffie@oisterwijk.nl.

Een half uur voor de vergadering praat de gastheer en-of gastvrouw van de raad u bij over de onderwerpen van de avond, over de politiek in het algemeen, en over uw verwachtingen van de avond.

U krijgt tijdens de vergadering een plaats toegewezen van waaruit u alles goed kunt volgen en u mag tussendoor vragen stellen.

Na de vergadering praat u nog na met de gastheer en/of gastvrouw over de avond.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het spreekrecht, burgerinitiatief, referendum of Gast van de Raad? Neem contact op met de griffie via telefoonnummer (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar griffie@oisterwijk.nl.