Uittreksels

Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Oisterwijk woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens die u zelf aan kunt geven. Een afschrift van de burgerlijke stand wordt gemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Als u DigiD heeft kunt u online uw uittreksel of afschrift aanvragen

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt in Oisterwijk dus alleen afschriften van gebeurtenissen die in Oisterwijk waren. Bijvoorbeeld: woont u in Oisterwijk, maar is uw kind in het ziekenhuis in Tilburg geboren? Dan vraagt u een afschrift van de geboorteakte voor uw kind op bij de gemeente Tilburg.

Kosten

 • Uittreksel BRP online aanvragen: €7,30
 • Uittreksel BRP: €8,15
 • Afschrift burgerlijke stand: €13,40

Regelen

U kunt het uittreksel of afschrift op 3 manieren aanvragen:

 • online. U moet inloggen met DigiD. U betaalt met iDeal en krijgt het uittreksel of afschrift binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Heeft u een machtiging, dan kunt u niet online bestellen
 • op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis
 • schriftelijk: stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. U krijgt de rekening apart thuisgestuurd

Meenemen

 • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden: alleen uw eigen identiteitsbewijs
 • geld: het uittreksel of afschrift betaalt u bij de aanvraag contant of met pin

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel of afschrift aan te vragen, dan neemt u mee:

 • uw machtigingsformulier (PDF, 71 kb)  
 • uw eigen identiteitsbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan 
 • geld: het uittreksel of afschrift betaalt u bij de aanvraag contant of met pin

Welke uittreksels kunt u aanvragen en voor wie?

 • uittreksel BRP: voor uzelf en inwonende gezinsleden
 • afschrift geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • afschrift huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en afschrift akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • afschrift overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouders

Wilt u voor iemand anders dan hierboven genoemd een afschrift of uittreksel opvragen? Dan heeft u een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (PDF, 71 kb)  nodig.