Briefadres aangeven

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een (zorg)instelling, kunt u kiezen voor een briefadres. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruiken van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven.

Voor het aanvragen van een briefadres maakt u een afspraak

Voor wie is het briefadres

U kunt in de volgende gevallen een briefadres aanvragen:

  • U woont in een verpleeghuis
  • U zit in de gevangenis
  • U bent dakloos
  • U heeft een varend beroep op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar)
  • U woont in een woonwagen
  • U bent kermisexploitant

U kunt geen briefadres aanvragen als u tijdelijk bij iemand woont. In dat geval heeft u een vast adres.

Meenemen naar de afspraak

Als u niet zelf langs kunt komen

In sommige gevallen is het niet mogelijk om zelf langs te komen. Bijvoorbeeld omdat u lichamelijk niet in staat bent, in een zorginstelling woont of omdat u in de gevangenis zit. Bel in dat geval naar (013) 529 13 11.

Afhandeling

U en de hoofdbewoner krijgen binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging als uw aangifte briefadres positief is beoordeeld.