Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basis Registratie Personen (BRP) in leven is. Het bewijs hebt u nodig voor bijvoorbeeld een levensverzekering, pensioen of lijfrente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Een bewijs van in leven zijn aanvragen kan alleen op afspraak

Er zijn 2 soorten bewijs van in leven zijn:

 • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
 • de attestatie de vita die is ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Bijvoorbeeld als u recht heeft op pensioen vanuit het buitenland

Kosten

 • Bewijs van in leven zijn: € 8,15
 • Attestatie de vita: € 13,40

Wanneer u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds is het gratis. Neem dan wel de brief van het pensioenfonds mee.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Vraagt u een attestatie de vita aan, dan moet uw kind meekomen naar de afspraak

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand machtigen (PDF, 71 kb)  om het bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen. U heeft dan wel een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet persoonlijk aan de balie kunt komen. Bij een attestatie de vita is machtigen niet mogelijk, behalve als u in het buitenland woont.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • als u die heeft: brief pensioenfonds
 • geld: het uittreksel betaalt u bij de aanvraag contant of met pin

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

 • het machtigingsformulier (PDF, 71 kb) 
 • doktersverklaring van de persoon die u gemachtigd heeft
 • uw eigen identiteitsbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie ervan
 • geld: het uittreksel betaalt u bij de aanvraag contant of met pin