Ondernemers en coronacrisis

Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen opgezet. Omdat het om veel verschillende regelingen gaat, hebben we ze voor je op een rij gezet. Om voor de regelingen in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan op de websites van de regelingen.

NOW - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Geeft ondernemers met tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze regeling is voor werkgevers. Eind augustus heeft het kabinet bekend gemaakt de regeling te verlengen met drie keer drie maanden. Lees meer op www.rijksoverheid.nl over de NOW 3.0 die ingaat per 1 oktober 2020. 

 

 

TOZO - tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Geeft ondernemers voor een periode van maximaal 3 maanden extra inkomensondersteuning en de mogelijkheid een lening aan te vragen voor bedrijfskapitaal. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, zoals ZZP' ers. Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Aanvragen doe je via het ondernemersloket op de website van de gemeente Tilburg www.tilburg.nl. 

Doe je een beroep op de Tozo-regeling dan geef je aan de gemeente Tilburg alle inlichtingen die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te bepalen. Dit om valse inlichtingen en onterechte uitkeringen te voorkomen.

TOGS - tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Geeft ondernemers die schade lijden door de gezondheidsmaatregelen (sluiten horeca, inperking bijeenkomsten en/of negatief reisadvies) een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- om de vaste lasten te betalen. De regeling is voor zelfstandig ondernemers zoals ZZP'ers. Je vraagt de regeling aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gemeentelijke belastingen en leges

Uitstel automatische incasso gemeentelijke belastingen  

De automatische incasso voor de aanslag gemeentelijke belastingen is uitgesteld met 2 maanden. De eerste incassosdatum is eind mei. De regeling is voor iedereen die betaalt via automatische incasso.

Toeristenbelasting  

De hoogte van de voorlopige aanslag is lager en betaal je niet in april, maar later in het jaar. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig. Toeristenbelasting is bedoeld voor verhuurders van slaapplekken (tegen betaling aan personen die geen inwoner zijn van de gemeente).

Precariobelasting voor terrassen 

Horecaondernemers met een terras op gemeentegrond betalen precariobelasting. De hoogte van de aanslag wordt bijgesteld met -50%. De datum van de aanslag verplaatsen wij naar later in het jaar. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig.

Leges vergunningen bouwprojecten 

Op verzoek kan een betalingsregeling worden getroffen. Dit is bedoeld voor particulieren/ondernemers die een vergunning hebben aangevraagd.

Leges vergunningen evenementen 

Evenementen met een meld- of vergunningsplicht mogen tot 1 september 2020 niet plaatsvinden. Voor evenementen die niet verzet kunnen worden naar later dit jaar, geldt dat betaalde leges worden terugbetaald 
Je doet dit verzoek per mail via belastingen@oisterwijk.nl

Betalingsregeling

Wil je een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Vragen

  Meer landelijke en regionale regelingen

  Belastingdienst

  • uitstel betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting
  • verlaging van de voorlopige aanslag wanneer een lagere winst wordt verwacht door de coronacrisis
  • ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met 2 jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

  Aanvullende financiering

  • ondernemers kunnen een overbruggingskrediet of ophoging rekening courant afsluiten bij hun bank. Het ministerie van EZK staat via de Borgstellingsregeling (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen

  Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

  • tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

  Garantie Ondernemersfinanciering

  • regeling voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties

  Financiële ondersteuning door Qredits

  • Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Kleine ondernemers kunnen rentekorting krijgen op microkredieten

  Starterslift Overbruggingslening (SOL)

  • veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt worden door de coronacrisis, kunnen de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) aanvragen. Er kan maximaal € 50.000,- geleend worden en de lening moet volledig worden terugbetaald. Aanvragen kan via Starterslift. Startups die meer willen lenen dan € 50.000, kunnen de Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen.

  Overbruggingskrediet startups en scale-ups (COL)

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

  • helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming van het ministerie van EZK.
  • Eind augustus is besloten deze regeling opnieuw in te zetten. Het maximale bedrag per bedrijf per 3 maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. Aanvragen kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. 

  Tijdelijke overbruggingsmaatregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

  • helpt flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor levensonderhoud voor de periode maart, april en mei 2020. Aanvragen kon tot en met 26 juli 2020 via het UWV.

  Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie

  Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

  Kijk voor een compleet overzicht en veelgestelde vragen op de website www.rijksoverheid.nl.