Ondernemers en coronacrisis

Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen opgezet. Omdat het om veel verschillende regelingen gaat, hebben we ze voor je op een rij gezet. Om voor de regelingen in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan op de websites van de regelingen.

NOW - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Geeft ondernemers met tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze regeling is voor werkgevers. Aanvragen doe je via www.uvw.nl. Sinds 6 juli is de tweede aanvraagperiode voor de NOW ingegaan. Aanvragen kan t/m 31 augustus 2020 en gaat over de maanden juni t/m september.

TOZO - tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Geeft ondernemers voor een periode van maximaal 3 maanden extra inkomensondersteuning en de mogelijkheid een lening aan te vragen voor bedrijfskapitaal. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, zoals ZZP' ers. Aanvragen doe je via het ondernemersloket op de website van de gemeente Tilburg www.tilburg.nl. 

Doe je een beroep op de Tozo-regeling dan geef je aan de gemeente Tilburg alle inlichtingen die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te bepalen. Dit om valse inlichtingen en onterechte uitkeringen te voorkomen.

TOGS - tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Geeft ondernemers die schade lijden door de gezondheidsmaatregelen (sluiten horeca, inperking bijeenkomsten en/of negatief reisadvies) een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- om de vaste lasten te betalen. De regeling is voor zelfstandig ondernemers zoals ZZP'ers. Je vraagt de regeling aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Gemeentelijke belastingen en leges

Uitstel automatische incasso gemeentelijke belastingen  

De automatische incasso voor de aanslag gemeentelijke belastingen is uitgesteld met 2 maanden. De eerste incassosdatum is eind mei. De regeling is voor iedereen die betaalt via automatische incasso.

Toeristenbelasting  

De hoogte van de voorlopige aanslag is lager en betaal je niet in april, maar later in het jaar. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig. Toeristenbelasting is bedoeld voor verhuurders van slaapplekken (tegen betaling aan personen die geen inwoner zijn van de gemeente).

Precariobelasting voor terrassen 

Horecaondernemers met een terras op gemeentegrond betalen precariobelasting. De hoogte van de aanslag wordt bijgesteld met -50%. De datum van de aanslag verplaatsen wij naar later in het jaar. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig.

Leges vergunningen bouwprojecten 

Op verzoek kan een betalingsregeling worden getroffen. Dit is bedoeld voor particulieren/ondernemers die een vergunning hebben aangevraagd.

Leges vergunningen evenementen 

Evenementen met een meld- of vergunningsplicht mogen tot 1 september 2020 niet plaatsvinden. Voor evenementen die niet verzet kunnen worden naar later dit jaar, geldt dat betaalde leges worden terugbetaald 
Je doet dit verzoek per mail via belastingen@oisterwijk.nl

Betalingsregeling

Wil je een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Vragen

  Meer landelijke en regionale regelingen

  Belastingdienst

  • uitstel betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting
  • verlaging van de voorlopige aanslag wanneer een lagere winst wordt verwacht door de coronacrisis

  Aanvullende financiering

  • ondernemers kunnen een overbruggingskrediet of ophoging rekening courant afsluiten bij hun bank. Het ministerie van EZK staat via de Borgstellingsregeling (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen

  Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

  • tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

  Garantie Ondernemersfinanciering

  • regeling voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties

  Financiële ondersteuning door Qredits

  • Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Kleine ondernemers kunnen rentekorting krijgen op microkredieten

  Starterslift Overbruggingslening (SOL)

  • veelbelovende startups in Midden- of West-Brabant die hard geraakt worden door de coronacrisis, kunnen de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) aanvragen. Er kan maximaal € 50.000,- geleend worden en de lening moet volledig worden terugbetaald. Aanvragen kan via Starterslift. Startups die meer willen lenen dan € 50.000, kunnen de Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen.

  Overbruggingskrediet startups en scale-ups (COL)

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

  • helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming van het ministerie van EZK. Aanvragen kan vanaf medio juni via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Tijdelijke overbruggingsmaatregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

  • helpt flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor levensonderhoud voor de periode maart, april en mei 2020. Aanvragen kan via het UWV

   Kijk voor een compleet overzicht en veelgestelde vragen op de website www.rijksoverheid.nl.