Veiligheid

De gemeente Oisterwijk en de politie werken samen met de inwoners aan het verhogen van de veiligheid in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Daarbij wordt vooral ingezet op voorlichting en preventie.

Oisterwijk Veilig

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woninginbraken afneemt? Hoe bewaken we met z'n allen de veiligheid in de buurt? Hoe kunnen we overlast van bijvoorbeeld hangjeugd beperken? Oisterwijk Veilig richt zich onder andere op veiligheid van bedrijventerreinen, integrale veiligheid en sociale veiligheid.

De gemeente Oisterwijk heeft in samenwerking met alle partners zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio, Woonstichting Leystromen, Farent, De Twern, Steunpunt Huiselijk Geweld enzovoorts de Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 (PDF, 186 kb)  vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de partners onder regie van de gemeente gaan doen op de volgende gebieden:

  • een veilige directe woon- en leefomgeving: speciale aandacht voor High Impact Crimes (woninginbraken, overval, straatroof, geweld)
  • jeugd en veiligheid: speciale aandacht voor hangjongeren en beginnende criminaliteit onder jongeren
  • bedrijvigheid en veiligheid: speciale aandacht voor de veiligheid op bedrijventerreinen, recreatieterreinen en evenementen
  • de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit: speciale aandacht voor het produceren en verhandelen van drugs en het witwassen van crimineel vermogen
  • brandveiligheid: speciale aandacht voor het creëren van bewustzijn in het kader van “Brandveilig Leven” en de brandveiligheid op risicolocaties

Een veilige buurt

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk hiervoor op onze pagina over buurtpreventie.

Cameratoezicht

In onze gemeente zijn er 2 gebieden waar voor langere tijd cameratoezicht is:

  • het centrum van Oisterwijk, inclusief het Lindepark
  • het centrum van Moergestel

De gemeente mag camera's gebruiken als dat nodig is om de openbare orde te handhaven. De beelden worden korte tijd bewaard. Beelden waarop strafbare feiten staan en beelden die nodig zijn voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen langer worden bewaard. De beelden vallen onder de wet politiegegevens. Bent u slachtoffer geworden van criminaliteit in een gebied waar camera's hangen? Geef dit zo snel mogelijk door aan de politie (tijdens uw aangifte). Alleen de politie kan de opgeslagen beelden opvragen. De gemeente, andere partijen of particulieren niet.

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Ook op onze website en via Twitter krijgt u informatie. Bij een grote ramp wordt u vanuit onze website automatisch doorgeloodst naar de site van de Veiligheidsregio Midden- en West -Brabant. Hier vindt u alle benodigde informatie.

Daarnaast gebruikt de overheid NL-alert als alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dat bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Op www.NL-alert.nl leest u hoe u zelf uw telefoon kunt instellen.

Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.

Elke gemeente is verplicht om een rampenplan te hebben. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp. Ook de gemeente Oisterwijk heeft een Regionaal Crisisplan (PDF, 1.679 kb) .

Voorkom heling

Bent u handelaar in of opkoper van tweedehands goederen? Dan moet u zich aanmelden bij het Digitaal Opkopers Register. 

In het Digitaal Opkopers Register registreert u de aangekochte goederen. Het register kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld databases van de politie. Zo worden gestolen goederen sneller ontdekt.

Aanmelden bij het Digitaal Opkopers Register doet u via de website www.ikbenhandelaar.nl.