Herindeling gemeente Haaren

De gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 om de gemeente Haaren op te splitsen. De omliggende gemeenten hebben daarna aangegeven een deel van Haaren te willen ontvangen. Ook de raad van Oisterwijk heeft daarmee positief ingestemd op 22 februari 2018. Dat was de start van het traject tot opsplitsing van de gemeente Haaren.

Haaren bij Oisterwijk

De gemeenteraad van Haaren heeft op 5 juli 2018 besloten aan welke gemeenten de dorpen van Haaren worden toegevoegd:

  • Haaren ⇒ Oisterwijk
  • Esch ⇒ Boxtel
  • Biezenmortel ⇒ Tilburg
  • Helvoirt ⇒ Vught

Daarbij volgde de raad het advies van het college. Dit kwam in goed overleg met Oisterwijk, Tilburg, Boxtel en Vught tot stand. Het principebesluit van de raad is een belangrijke stap in de opsplitsing van Haaren. Het sluit aan op het resultaat van de gespreksronde waarin de inwoners o.a. werd gevraagd naar hun voorkeurgemeente bij opsplitsing.

Tijdlijn

  • 17 en 18 december 2018: de betrokken gemeenten hebben het herindelingsontwerp vastgesteld.
  • 21 december 2018 t/m 14 februari 2019: zienswijzeperiode waarin iedereen uit zowel de gemeente Haaren als de ontvangende gemeenten zienswijzen kan indienen.
  • Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Het herindelingsontwerp inzien

Het herindelingsontwerp ligt in alle betrokken gemeenten ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Dit gebeurt op de gemeentehuizen. In Tilburg is het herindelingsontwerp in te zien in de stadswinkel centrum, Spoorlaan 181. Daarnaast is het herindelingsontwerp ook digitaal beschikbaar op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling.

In de gemeente Haaren ligt het herindelingsontwerp verder ter inzage in de gemeenschapshuizen van ieder dorp. Dit zijn de Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, het HelvoirThuis in Helvoirt en Den Domp in Haaren.

Zienswijzen indienen

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt (21 december 2018 t/m 14 februari 2019) zienswijzen indienen. Dit kan:

  • Digitaal: u vult het e-formulier in op www.haaren.nl/herindeling
  • Schriftelijk: u stuurt een brief naar postbus 44, 5076 ZG Haaren
  • Mondeling: u maakt hiervoor een afspraak op een gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging.

Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling

Meer weten?

Alle belangrijke informatie en documenten over de herindeling van Haaren vind je op www.haaren.nl/herindeling. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter, LinkedIn of Facebook.