Burgerparticipatie

Met burgerparticipatie wil de gemeente Oisterwijk inwoners, bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties prikkelen om de samenleving te verrijken met initiatieven én een actieve bijdrage te leveren.

Burgerparticipatie

De gemeente Oisterwijk stimuleert en verleidt inwoners, bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties om mee te denken en te doen. Burgerparticipatie gaat over betrokkenheid en meedoen bij de beleidsvorming en –uitvoering.

Heeft u een idee of initiatief?

Burgerparticipatie gaat ook over nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet  treden. Inwoners worden samen met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de samenleving te verrijken met initiatieven én een actieve bijdrage te leveren. Heeft u een plan en wilt u daar eens met de gemeente over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Onderhoud zelf het groen in uw wijk

Op verschillende plekken in Oisterwijk onderhouden inwoners zelf het groen in hun buurt. Hierdoor is niet alleen de kwaliteit van het groen beter, maar sluit het ook nog eens beter aan op de wensen van bewoners. Wilt u ook zelf het groen in uw buurt bijhouden of aanleggen? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl.