Bouw Sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. In het najaar van 2019 moet de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal klaar zijn.

Inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk 25 juni

De bouw van het zwembad en de sporthal heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief. Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de benodigde waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af.

Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze hieronder.

Daarnaast lichten we de tekeningen en ontwikkelingen graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er vindt geen centrale presentatie plaats, maar je kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen.

Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. We hopen je te zien op 25 juni!

Alle ontwikkelingen van Sportpark Den Donk op een rij:

  • Bouw nieuwe sportaccommodatie
  • De scouting krijgt een nieuwe plek
  • De Oisterwijkse voetbalverenigingen fuseren én komen op 1 locatie
  • De situatie voor het verkeer op het sportpark wordt verbeterd
  • Er komen meer parkeerplaatsen
  • Er komt meer natuur
  • Muziekfestival Intents blijft, er komen betere voorzieningen
  • Er komt een betere manier om regenwater op te vangen

De gemeente pakt het sportpark in fasen aan. Samen met verenigingen en organisaties.

Zwembad en sporthal

De bouw van het zwembad en de sporthal is eind september 2018 officieel begonnen en duurt tot in het najaar van 2019. Er komt 1 zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma's, speciale doelgroepen, verenigingen en andere zwemactiviteiten. De sporthal kan straks worden opgesplitst in 3 delen.

Bijzonder is dat de nieuwe accommodatie volledig duurzaam is én er is geen gasaansluiting. De bouw wordt gedaan door Van der Horst aannemers en Van Dorp installatietechniek. Optisport exploiteert het nieuwe zwembad en sporthal. Dat doen zij nu ook al voor zwembad De Leye.

Voetbalclubs fuseren en gaan zich vestigen op Den Donk

Op 4 oktober ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel over de voetbalfusie. De huidige voetbalclubs Taxandria, Nevelo en Oisterwijk zullen zich als één nieuwe voetbalclub vestigen op Sportpark Den Donk. De clubs gaan nu aan de slag met de oprichting van de fusieclub en de plannen voor de nieuwe accommodatie. De gemeente bereidt de inpassing van de nieuwe club op het sportpark voor en is verantwoordelijk voor de nieuwe velden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de bouw van Sportpark Den Donk en volg ons op Facebook @gemeenteoisterwijk of Twitter: @gem_Oisterwijk of schrijf je in voor de speciale nieuwsbrief: inschrijven nieuwsbrief Den Donk. We houden je ook op de hoogte via deze webpagina en de gemeentepagina's van De Nieuwsklok. 

  • Nieuwsbrief 2: start bouw sportaccomodatie, gemeenteraad akkoord met voorstel voetbalfusie, toegankelijke sportaccomodatie, oplossingen bergen en afvoeren water sportpark. Bekijk Nieuwsbrief 2 online
  • Nieuwsbrief 1: omleidingsroute, bouwbord onthuld, definitief ontwerp afgerond, NGE-onderzoek, glasvezel. Bekijk nieuwsbrief 1 online