Werk aan de weg

Het hele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Rioleringen worden vervangen, bomen gesnoeid, leidingen gelegd, wegen opgeknapt of bouwprojecten gerealiseerd. Als er in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom als gevolg van dit soort projecten wegwerkzaamheden zijn, vindt u ze hier.

Asfalteringswerkzaamheden kruispunt Blokshekken: dinsdagavond 11 juni tot woensdagochtend 12 juni

Op het kruispunt Blokshekken wordt de toekomstige situatie steeds beter zichtbaar. Aan de zijde van de Jumbo wordt het fietspad vanaf de spoorwegovergang doorgetrokken. Dit gebeurt vanaf dinsdagavond 11 juni 20.00 uur tot woensdagochtend 12 juni 06.00 uur. Het fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt en loopt voor de parkeerplaats van de Jumbo door. Het parkeerterrein bij de Jumbo is dan niet bereikbaar. Om overlast van deze werkzaamheden voor de Jumbo zoveel mogelijk te voorkomen, leggen we het asfalt ’s nachts aan. Er kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan. Onze excuses voor de eventuele overlast. Daarna kan er verder gewerkt worden aan de verharding van het kruispunt.

Werkzaamheden KVL-Blokshekken

Looptijd werkzaamheden: 4 februari tot medio juni

We werken in verschillende fasen. We hebben de woningen ten noorden van de spoorovergang Blokshekken gesloopt (eerste gedeelte van de Schijfstraat). Daarna zijn we gestart met het verleggen van de Ambachtstraat. Hierbij worden ook de kabels en leidingen verlegd.
Je kunt gebruik maken van de tijdelijke weg tussen de kruising Ambachtstraat – Luxemburgstraat en de Almystraat. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Ambachtstraat voor werknemers en bezoekers van het KVL-terrein is vervallen. Sinds begin april kunnen bezoekers en werknemers parkeren aan de nieuwe tijdelijke parkeerplaats achter het EKWC. De werkzaamheden zijn vooral aan de noordkant van het spoor, de huidige Schijfstraat, Ambachtstraat en een stukje van de Almystraat. Ook pakken we het kruispunt Blokshekken/Spoorlaan (bij de Jumbo) aan. ProRail werkt daarnaast aan de aansluiting op de spoorwegovergang Blokshekken. In een later stadium wordt de achterkant van het station bereikbaar.

Werkzaamheden aan kruispunt Blokshekken-Spoorlaan

6 maart zijn we gestart we met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan. We proberen de werkzaamheden aan het kruispunt zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein. Het werk zal voor overlast zorgen, maar door de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken proberen we de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.
Tijdens het werk geldt op de Spoorlaan en Blokshekken éénrichtingsverkeer. Dat betekent dat je wel vanaf de zijde van het station richting de Jumbo en Blokshekken kunt rijden, maar niet andersom. Het éénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer, vanaf de Stationsstraat tot ongeveer de brandweerkazerne. We zorgen ervoor dat de brandweer altijd snel kan uitrukken wanneer dat nodig is. Daarnaast is de parkeerplaats van de Jumbo altijd bereikbaar. Zolang de werkzaamheden duren, blijft de spoorwegovergang Blokshekken-Spoorlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Fietsers mogen met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van de overgang.

Omleidingsroute bus Tilburg – Den Bosch

De bus van Den Bosch naar Tilburg zal de normale route blijven rijden. De bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt sinds 6 maart een omleidingsroute. De bushalte bij het station vervalt dus alleen voor deze route. Er is ter hoogte van de Lidl aan de Gemullehoekenweg een tijdelijke bushalte. De werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes duren ongeveer 3 maanden.

Langetermijn planning

Vanaf 8 februari tot medio juni:

  • het verwijderen van de Ambachtstraat en de riolering
  • het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en de nieuwe Ambachtstraat

In mei en juni

  •  het aanbrengen van de nieuwe verbindingsweg van de verlegde Ambachtstraat naar de Laan van KVL

Parkeren

Voor bezoekers en huurders KVL treffen we maatregelen rondom parkeren:

Vanaf april

  • nieuwe tijdelijke parkeerplaats ten noorden van EKWC. Deze parkeerplaats is begin april in gebruik genomen.

Bekijk de kaart met omleidingsroute/parkeerroute (PDF, 6.829 kb) 

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden zijn het KVL-terrein, Boerenbond, Bij Robèrt en LeerfabriekKVL altijd bereikbaar. Er zijn wel omleidingsroutes. Houd de gele borden goed in de gaten.

Hoe gaat het eruitzien?

  • De Ambachtstraat wordt verlegd en sluit recht aan op de spoorwegovergang Blokshekken
  • Gemotoriseerd verkeer kan vanaf de spoorwegovergang Blokshekken niet meer direct linksaf naar het KVL-terrein, maar gaat via de verlegde Ambachtstraat linksaf het KVL-terrein op
  • De huidige fietsstraat Almystraat verandert ter hoogte van het EKWC in een fietspad. Dat fietspad loopt langs het spoor naar de achterzijde van het station
  • Vanwege de veiligheid zorgen we dat langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden de spoorwegovergang over gaan
  • Door de aanpassing van de kruispunten aan beide zijden van de spoorwegovergang Blokshekken, zorgen we voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer

Bekijk de kaart met de toekomstige situatie (PDF, 1.013 kb) 

Vragen en informatie over wegwerkzaamheden

Vragen over wegwerkzaamheden? Mail naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Melding maken

Meldingen? U kunt uw melding online doorgeven via meldpunt buurtbeheer