Update werkzaamheden Blokshekken en Ambachtstraat

10 april 2019

Het blijft nog even behelpen rondom het KVL-terrein, de Ambachtstraat en Blokhekken, maar we liggen op schema met de werkzaamheden. Sinds begin april is achter het EKWC een grote tijdelijke parkeerplaats en Blokshekken begint nu echt vorm te krijgen.

De tijdelijke parkeerplaats aan de Ambachtstraat is vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat niet meer in gebruik. Daarom is ten noorden van het EKWC een grote tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Deze parkeerplaats is voor werknemers en bezoekers van het KVL-terrein. Je komt op de parkeerplaats via de omleidingsroute. Volg hiervoor de gele borden.

Voortgang kruispunt Blokshekken-Spoorlaan

Het kruispunt Blokshekken-Spoorlaan (bij de Jumbo) wordt aangepakt. Dat doen we in verschillende fasen, zodat het verkeer gebruik kan blijven maken van de Spoorlaan. We zijn begonnen met de werkzaamheden aan de zijde van het spoor. Het straatwerk wordt daar nu aangelegd.

Omleidingsroute voor fietsers

Om de laatste strook van het straatwerk aan te kunnen leggen, schuift de barrier vanaf vrijdag 12 april een stukje op. De rijbaan wordt hierdoor iets smaller en daarom leiden we tijdelijk het fietsverkeer om. Fietsers kunnen van en naar het station via de Hoogstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat en vice versa.

Fase 2 kruispunt Blokshekken

Zodra het straatwerk gereed is gaan we verder met het kruispunt aan de zijde van de Jumbo. Het verkeer rijdt vanaf dat moment over het nieuwe straatwerk aan de zijde van het spoor. De verwachting is dat dat vanaf +/- 23 april het geval zal zijn. Houd sociale media of oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden in de gaten voor het exacte moment. De parkeerplaats van de Jumbo blijft bereikbaar. Het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer blijft tijdens fase 2 van kracht in dezelfde richting (vanaf het station in de richting van Blokshekken).

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via Facebook, Twitter en www.oisterwijk.nl/werkzaamheden.