Herontwikkeling locatie De Leye in Oisterwijk

26 oktober 2019
Meer over Herontwikkeling locatie De Leye in Oisterwijk

Half oktober werd op sportpark Den Donk de nieuwe sportaccommodatie geopend. Hiermee is na zo’n 45 jaar een einde gekomen aan het gebruik van zwembad en sporthal De Leye. Daarmee is het tijd om verder plannen te maken voor de ontwikkeling van locatie ‘De Leye’.

Eind 2018 is al met omwonenden en met de gemeenteraad gesproken over de wensen voor deze locatie. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende instanties zoals woonstichting Leystromen, Thebe en Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO).

Raadsontmoeting 14 november

De verschillende gesprekken hebben informatie opgeleverd waarover de gemeenteraad op 14 november tijdens een raadsontmoeting met elkaar in discussie gaat. Tijdens die discussie staan de volgende vragen centraal: op welke wijze wil de gemeente invulling geven aan de locatie (woningbouw of anders), wat vinden we belangrijk bij de verkoop van de locatie en welke doelgroepen en functies willen we op deze locatie? De discussie is online live te volgen of terug te luisteren. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Vervolg

Op basis van de resultaten uit de raadsontmoeting kiest de gemeente een verkoopmethode. We stellen een programma van eisen en wensen op, waaraan de plannen voor de ontwikkeling van de locatie moeten voldoen. Geïnteresseerden kunnen dan een bod doen op de locatie. Na de verkoop moeten nog ruimtelijke procedures worden doorlopen, denk hierbij aan het opstellen van een bestemmingplan. Dit proces kan tot zo’n 2 jaar duren. Pas daarna zal De Leye gesloopt worden en zal de bouw van de nieuwe plannen starten. Het zal nog zeker 3 jaar duren voordat er iets gerealiseerd wordt op de locatie De Leye. In de tussentijd zorgt de gemeente dat het pand bewoond wordt. Het zwembad is inmiddels leeggepompt.

Wethouder Peter Smit kijkt uit naar de ontwikkelingen: “De Leye is een centrale locatie in Oisterwijk, nabij ons prachtige centrum. De locatie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan onze ambities voor woningbouw in de komende jaren. Hierbij is het belangrijk dat we met het soort woningen niet alleen aansluiten bij de behoefte die er is, maar ook voldoende aandacht hebben voor de omgeving.”