Coronacrisis: Kabinet neemt extra maatregelen voor banen en economie

29 maart 2020

27 maart: Noodloket ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid. Veelgestelde vragen en antwoorden over het noodloket zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

De lijst met branches en sectoren die gebruik kunnen maken van de regeling wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

18 maart: Kabinet neemt extra maatregelen voor banen en economie

Tijdens de persconferentie op dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een aantal economische maatregelen aan. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en bieden zelfstandigen een overbrugging. Daarnaast zorgt het kabinet via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden dat geld in de bedrijven blijft. De maatregelen komen bovenop de economische maatregelen die donderdag 12 maart al genomen zijn vanuit het kabinet.

Lees meer over de 8 maatregelen

17 maart: gemeente Oisterwijk ondersteunt ondernemers met extra maatregelen

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft dinsdag 17 maart besloten extra ondersteuningsmaatregelen te bieden aan ondernemers die dat nodig hebben vanwege de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen moeten bijdragen aan de bestaanszekerheid van onze ondernemers en zorgen dat zij goed mogelijk deze crisis kunnen doorstaan. De maatregelen zijn tot stand gekomen na contact met ondernemers in de gemeente en diverse belangenbehartigers (waaronder centrummanagement en de horecavereniging).

Het college maakt de volgende maatregelen bekend:

  • We doen alles wat we kunnen om aanvragen in het kader van de tijdelijke bijstandsregeling voor zelstandig ondernemers, de vervanger van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz uitkering), voortvarend te laten behandelen
  • De automatische incasso van gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld. Deze incasso start normaal gesproken per 31 maart a.s., maar start nu 2 maanden later. We bedienen daarmee onze ondernemers, maar ook de inwoners die als werknemer direct geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis. Inwoners en ondernemers die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, kunnen dat aanvragen via oisterwijk.nl/automatische-incasso
  • We zijn bereid om betalingsregelingen te treffen voor bedrijven die leges zijn verschuldigd in het kader van grote bouwprojecten. Deze grote projecten dragen immers bij aan behoud van lokale en regionale werkgelegenheid
  • We roepen alle inwoners, bedrijven en instellingen op om waar mogelijk aankopen lokaal te doen. Dat doen we als gemeente zelf uiteraard ook
  • We informeren onze ondernemers actief over de diverse maatregelen die regionaal en landelijk beschikbaar zijn voor hulp aan ondernemers en bieden ondersteuning waar nodig

 Als dit nodig is voor de besluitvorming, leggen we voorstellen met spoed voor aan onze gemeenteraad.

Ondernemers kunnen met vragen ook altijd terecht bij onze accountmanager ondernemers via ondernemersloket@oisterwijk.nl.

Eerder nieuws op 15 maart: informatie voor ondernemers in Oisterwijk

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen hebben gevolgen voor zowel inwoners als ondernemers in onze gemeente. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. We sommen het hieronder op. 

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling werktijdverkorting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Kijk voor meer informatie op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. U kunt bij uw bank terecht om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, kan je als ondernemer (waaronder ook ZZP’ers) in aanmerking komen voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Ondernemers kunnen eerst nagaan of zij voor de uitkering in aanmerking komen via Stichting 155. Ondernemers die in aanmerking komen en inwoner zijn van de gemeente Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk kunnen het formulier ondernemersadvies invullen. Komt u in aanmerking en bent u inwoner van onze gemeente? Vul dan het formulier in op de website van de gemeente Tilburg.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de volgende sites:

  • De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
  • De website van de Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel je vraag aan het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Je kunt vragen ook telefonisch stellen via 0800-2117.
  • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.