Werk ontsluiting Pannenschuur start 10 september

20 juni 2018

Op dit moment bereiden we de aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat/ Heukelomseweg voor. De start van de werkzaamheden staat voorlopig gepland vanaf week 37. De Heukelomseweg wordt vanaf de start van de werkzaamheden gedurende vier weken helemaal afgesloten voor verkeer (week 37 t/m 40). Hiervoor is gekozen vanwege de verkeersveiligheid voor weggebruikers en werknemers. We zorgen voor een omleidingsroute voor al het verkeer.

Overige werkzaamheden

De plateaus in de Wim van Baaststraat worden ook in de genoemde vier weken verhoogd. Meteen aansluitend aan die vier weken, in week 41 en 42, zullen de overige verkeersremmende maatregelen en het plaatsen van de verzinkbare palen plaatsvinden.

Planning

Omdat we in dit project samenwerken met verschillende partijen (Rijkswaterstaat, aannemer, leverancier verkeersvoorzieningen e.d.) is veel afstemming nodig. Zodra de definitieve planning bekend is, of de bovengenoemde voorlopige planning wijzigt, informeren wij u hierover. Hou daarvoor de Nieuwsklok en onze Social Media-kanalen in de gaten. Direct aanwonenden informeren wij per brief als de definitieve planning bekend is.