Werk jij mee aan een veilige buurt?

10 januari 2019
Meer over werk jij mee aan een veilige buurt?

Wil jij meewerken aan een veilige buurt? Het buurtpreventieteam is op zoek naar vrijwilligers.

Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Op die manier maken ze bewoners attent op onveilige situaties.

Ook stelt de politie of gemeente soms een gerichte vraag aan het buurtpreventieteam, bijvoorbeeld bij een golf aan woninginbraken/fietsendiefstal/auto-inbraken/zakkenrollerij. De vraag kan dan zijn om in een specifieke wijk aanwezig te zijn om mensen aan te spreken of informatiemateriaal uit te delen om mensen bewust te maken van wat zij zelf aan een betere veiligheid kunnen doen.

Zelf je tijd indelen

Het huidige buurtpreventieteam bestaat nu uit 10 vrijwilligers. De gemeente zorgt voor kleding, zodat ze herkenbaar hun werk kunnen doen. Daarnaast organiseert de gemeente samen met de wijkagenten 4 keer per jaar een themabijeenkomst/training in combinatie met een werkoverleg. De tijd mag je naar eigen inzicht indelen.

Aanmelden

Aanmelden kan via gemeente@oisterwijk.nl. Na aanmelding krijg je een korte screening door de politie. Ook word je uitgenodigd bij het volgende werkoverleg. Je krijgt dan meer informatie en er worden vervolgafspraken gemaakt. Meer weten? Stuur een mailtje naar de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of neem contact op met de wijkagent. Op de website www.politie.nl kun je opzoeken wie je wijkagent is.