Wegwerkzaamheden op 5 locaties in de gemeente

25 oktober 2019
Meer over Wegwerkzaamheden op 5 locaties

De komende weken werken we op verschillende locaties in de gemeente aan de weg. Op deze plekken is onderhoud nodig of worden maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. We praten je bij over 5 projecten die de komende maanden op de planning staan.

Langvennen-Oost: 21 oktober – 8 november

In de periode tussen 21 oktober en 8 november verbeteren we de verkeerssituatie. De huidige wegversmalling wordt verwijderd en er komen 2 drempels terug. Hiermee willen we de snelheid omlaag brengen en de verkeersveiligheid verhogen.

Fietspad Moergestelseweg: 28 oktober – 8 november

Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de rotonde bij de Groenstraat en het pand met huisnummer 7. We maken dit fietspad breder en waar nu nog tegels liggen, komt asfalt. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 28 oktober en 8 november.

Oversteekplaats fietspad Akkerweg: 28 oktober – 8 november

Bij de aansluiting met bedrijventerrein De Sonman in Moergestel doen we 2 kleine aanpassingen. Hierdoor kun je straks vanaf beide kanten van De Sonman de Akkerweg oversteken. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 28 oktober en 8 november. Om vertraging voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er alléén gewerkt tussen 9.00 en 15.00 uur. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet.

Heibloemdijk : 28 oktober – 8 november

Het deel van de Heibloemdijk dat in eigendom is van de gemeente Oisterwijk is in een slechte staat van onderhoud. Daarom wordt er een reconstructie uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 28 oktober en 8 november. Er wordt een tijdelijke verkeersomleiding ingesteld.

Dubbele rotonde Moergestelseweg: 21 november – 6 december

De rotonde wordt verbeterd voor fietsers. Na de aanpassingen kunnen fietsers zowel aan de oost - als aan de westkant in 2 richtingen langs de rotonde fietsen. De werkzaamheden starten op 11 november en duren tot 6 december. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Hierover volgt nog meer informatie.