Vroeg signaleren schulden helpt erger voorkomen

12 januari 2018

Vlnr: Bernd Roks (gemeente Hilvarenbeek), Peter Smit ( gemeente Oisterwijk), Roland Marx (Leystromen), Guus van der Put ( gemeente Goirle)

Gemeenten en Leystromen ondertekenen intentieverklaring

Donderdag 11 januari hebben de wethouders van de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de bestuurder van Leystromen een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken ze zich uit voor een intensieve samenwerking in de pilot 'Vroegsignalering van schulden in de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek'. Met de pilot zoeken de betrokken partners inwoners met betaalachterstanden actief op om samen eventuele problemen op- én aan te pakken. De pilot duurt een jaar, waarna betrokkenen beslissen over het vervolg.

Snel aanpakken

Snel(ler) signaleren en aanpakken van financiële problemen is essentieel om erger te voorkomen. Tegelijkertijd blijkt dat mensen met schulden het zelf vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat maakt vroege signalering lastig. Leystromen is een van de partijen die problemen wél snel opvangt: als de huur niet betaald wordt, kan dat een signaal zijn dat er meer speelt dan een eenmalige 'misser'.

Samenwerken

Met de ondertekening van de intentieverklaring willen de betrokken gemeenten en Leystromen samenwerken en kennis delen zodat zij inwoners met (dreigende) financiële problemen sneller en beter kunnen helpen. Wethouder Peter Smit van Oisterwijk: "Als je er op tijd bij bent dan zijn er nog kansen om financiële problemen aan te pakken. Door dit als partners actief op te pakken kunnen we onze inwoners helpen erger te voorkomen.”