Voorstel aan raad voor woningbouw op 3 locaties

04 oktober 2018
Meer over Voorstel voor raad: woningbouw op 3 locaties

Met het voorstel aan de gemeenteraad om de bestemmingsplannen van drie locaties te wijzigen, namelijk die van (1) het KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost), (2) locatie De Wingerd en (3) Het Korenkwartier, wil de gemeente Oisterwijk een stevige stimulans geven aan de woningbouw in de gemeente.

Woningbouw in diverse segmenten

Wethouder Peter Smit: “De vraag naar (nieuwbouw)woningen is groot in onze gemeente. Een van de opdrachten aan het college, en mij in het bijzonder, is te zorgen voor woningbouw. Als de gemeenteraad instemt met deze plannen zorgen we voor woningen in diverse segmenten, waaronder sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Totaal gaat het om zo’n 50 woningen."

KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg

Aan de noordoostzijde van het KVL-terrein stelt de gemeente 24 woningen voor. Hier geldt nu nog de bestemming ‘bedrijven’. Vanwege de grote vraag naar woningbouw en omdat bedrijven veelal hun plek vinden in de historische gebouwen op KVL, is de gemeente in gesprek gegaan met ontwikkelaar BPD over een andere invulling. Het betreft hier woningen boven de goedkope koopgrens, maar die ook geschikt zijn voor starters.

De Wingerd

Op de vrijgekomen locatie van voormalige basisschool “De Wingerd” wil de gemeente ruimte bieden aan maximaal 14 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Wethouder Peter Smit: “Deze wens komt voort uit de herijkte woonvisie 2011-2021. Hiermee komen we tegemoet aan de ambitie om meer aanbod te creëren voor deze specifieke doelgroep.”

Het Korenkwartier

Op de voormalige Boerenbond-locatie aan de Schoolstraat in Moergestel, dit plan wordt nu “Het Korenkwartier” genoemd, gaat het om 10 rijwoningen in de middel dure prijsklasse en 2 tweekappers in de dure prijsklasse.