Voorbereiding voor aanbesteding kringloopactiviteiten met milieustraat

04 oktober 2018

Het college van Oisterwijk heeft besloten om een Europees aanbestedingsproces op te starten voor de kringloopactiviteiten gecombineerd met de milieustraat. Aanbesteding van deze dienstverlening is verplicht.

De gemeente Oisterwijk heeft de huidige contractpartner Kringloop Nederland B.V. in een overleg al eerder op de hoogte gesteld van de voorgenomen aanbesteding. In dat gesprek is aangegeven dat de gemeente Oisterwijk zich zal inspannen om de werkgelegenheid voor de huidige werknemers bij de milieustraat te behouden. In het programma van eisen van de aanbesteding wordt hiervoor een voorwaarde opgenomen. Samen met Kringloop Nederland B.V. wil de gemeente bekijken hoe de medewerkers goed geïnformeerd kunnen worden over het proces en wat dit voor hen betekent. Ook wordt Kringloop Nederland B.V. van harte uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Overgangsperiode

Het huidige contract met Kringloop Nederland B.V. loopt af op 31 december 2018. De aanbesteding is dan nog niet afgerond. De gemeente Oisterwijk vraagt Kringloop Nederland B.V. of zij gedurende een overgangsperiode alle activiteiten tot 1 april 2019 wil blijven uitvoeren.