Verschillende scenario’s voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

31 mei 2018
Verschillende scenario’s voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

De drie Oisterwijkse voetbalverenigingen Nevelo, Oisterwijk en Taxandria willen fuseren tot één Oisterwijkse voetbalclub om zo te zorgen voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk. Samen willen ze een vitale en toekomstbestendige voetbalclub worden op Sportpark Den Donk.

Mogelijke scenario’s

Om te bepalen waar het clubgebouw voor zo’n fusieclub aan moet voldoen en hoeveel natuur- en kunstgras voetbalvelden nodig zijn, hebben de gemeente en de voetbalclubs een scenariostudie uit laten voeren door bureau Kragten. Hieruit zijn 3 scenario’s gekomen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de Oisterwijkse gemeenteraad. Voordat het zover is presenteren de 3 voetbalclubs donderdag 7 juni tijdens een ‘beeldvormingsavond’ hun voorkeurscenario aan de raads- en commissieleden. Tijdens deze avond geven deze raads- en commissieleden hun reactie op de voorgestelde scenario’s. Zij worden hierdoor betrokken bij de voorbereiding van het raadsvoorstel over de fusie en de benodigde middelen waarover de gemeenteraad in oktober een besluit neemt.

Een actieve werkgroep, bestaande uit leden van de 3 voetbalverenigingen, is al aan de slag gegaan met de nieuwe naam, logo en clubkleuren.