Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

25 januari 2018

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken bij. De verkeerssituatie zal ook de komende jaren nog veranderen.

In week 4 schreven we wat de ‘huidige situatie’ was. Dat was niet volledig en daar kregen we vragen over. Een aantal maatregelen rondom het parkeren gaat pas in op het moment dat het verkeersbesluit officieel van kracht is. Dan worden ook de verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie aan te geven.

Parkeren

Nadat het verkeersbesluit van kracht is:

  • Mag er niet meer worden geparkeerd op het binnenterrein van KVL, maar alleen in de parkeervakken. Voor bezoekers en gebruikers (bedrijven) is een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
  • Bewoners kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij hun woningen
  • Kunt u max. 30 minuten parkeren met parkeerschijf op de 7 parkeerplaatsen bij de Winkel van Bij Robèrt
  • Komen er 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de achterzijde van het hoofdgebouw
  • In de toekomst worden er in de Almystraat meer parkeerplaatsen aangelegd

Almystraat is fietsstraat

  • De Almystraat is een fietsstraat. Auto’s zijn hier ‘te gast’
  • Het hele gebied is een 30 km zone. Dit geldt voor het gebied tussen de Ambachtsstraat, Sprendlingenstraat, de Gasthuisstraat en het spoor

Voetpad

  • Voor de woningen en het hoofdgebouw aan de Almystraat ligt een voetpad
  • Het deel van het voetpad (kiezelpad) voor het hoofdgebouw is niet goed aangelegd. Voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen is het moeilijk om vooruit te komen. Tijdelijk zijn hier stelconplaten neergelegd. Binnenkort herstelt de gemeente dit deel van het voetpad