Vergunning voor uitbreiden varkenshouderij Oisterwijksebaan

14 maart 2018
Meer over vergunning voor uitbreiden varkenshouderij oisterwijksebaan 121

Het college heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan in Oisterwijk. Hiermee mag de ondernemer extra stalruimte bouwen binnen het bestemmingsplan en bestaande bouwvlak en mag hij meer dieren houden. Daartegenover staat dat de ondernemer moet voldoen aan strengere milieueisen waarmee geur-, ammoniak- en fijnstofuitstoot aanzienlijk afnemen.

Milieueisen

Het college is zich bewust van de weerstand tegen de uitbreiding die leeft bij een groep bewoners van met name de wijk Westend. Met deze vergunning wordt echter voldaan aan de regels van het bestemmingsplan en aan alle huidige milieueisen. Daardoor neemt de overlast af. De Omgevingsdienst heeft de aanvraag getoetst aan de Wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De GGD heeft geadviseerd op gezondheidsrisico’s.

Toekomstig beleid

Tegelijkertijd met het verlenen van de vergunning heeft het college ook stappen gezet met het opstellen van een geurverordening. De geurverordening moet stankoverlast in de toekomst voorkomen of verminderen.
Verder moeten alle vergunningaanvragen die te maken hebben met een verandering van het aantal diersoorten of dierenaantallen door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Daarnaast worden aanvragen waarbij mogelijk gezondheidsrisico’s aanwezig zijn, voorgelegd aan de GGD. Ook kijkt het college welke nevenfuncties in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) hoofdfuncties zouden kunnen worden.