Verbeteren verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers op Joannes Lenartzstraat

05 augustus 2019
Meer over verbeteren verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers op Joannes Lenartzstraat

Vanaf 12 augustus tot medio oktober werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Waarom we dat doen? We verbeteren de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Aanleiding voor de reconstructie van de Joannes Lenartzstraat en de kruispunten zijn meldingen van inwoners tijdens inspraakbijeenkomsten over de verkeersonveiligheid en meldingen via het fietsmeldpunt.

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgen we met de aanpassingen dat het linksaf verbod richting de Nicolaas van Eschstraat (voor gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang) duidelijker wordt. Ook passen we de uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan en verbeteren de situatie ter hoogte van de parkeerplaats voor voetgangers.

Wat gaat er precies gebeuren?

 • We verbeteren de verkeerssituatie op het kruispunt Joannes Lenartzstraat-Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan. Er komt een middengeleider zodat auto’s, (brom)fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken
 • We passen de in- en uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan. Daarna is het mogelijk het parkeerterrein onafhankelijk van elkaar op- en af te rijden
 • We trekken het voetpad vanaf de Joannes Lenartzstraat door naar het parkeerterrein aan de Spoorlaan
 • Op de rijbaan komen bredere fietsstroken, waardoor fietsers een duidelijke plek op de rijbaan krijgen. Ook worden in de nieuwe situatie fietsers niet meer gehinderd door auto’s die moeten wachten voor een gesloten spoorwegovergang
 • We passen de wegaansluitingen van de Joannes Lenartzstraat met de Boxtelsebaan, de Oude Haarenseweg en de Lind Noord aan
 • De aansluiting met de Peperstraat wordt later aangepakt. Dit pakken we gelijktijdig op met de nodige rioolwerkzaamheden daar

In het te downloaden kaartje (PDF, 960 kb) , zie je hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.

Tijdelijke wegafsluitingen

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af. We zorgen voor verkeersomleidingen, volg hiervoor de borden. De aanliggende woningen blijven voor fietsers en voetgangers altijd bereikbaar.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 12 augustus en zijn verdeeld in 3 fasen:

 • Fase 1, 12 augustus – 9 september:
  We werken aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 2, 9 september – 4 oktober:
  We passen de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 3, 4 oktober – 1 november:
  We werken aan het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan-Joannes Lenartzstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens deze fase geldt ook een omleidingsroute voor de bus

De planning zoals hierboven aangegeven, kan nog veranderen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.