Veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel

22 februari 2018

Dit voorjaar start de gemeente Oisterwijk met de aanleg van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel. Hiermee krijgen scholieren en toeristische fietsers een veilige en comfortabele fietsroute, vrijliggend van de rijbaan voor het autoverkeer.

Klaar voor het nieuwe schooljaar

Het fietspad wordt in twee delen aangelegd. We starten met de aanleg langs de Heizenschedijk. Voor het tweede deel van het fietspad, langs de Broekzijde, worden de plannen nog uitgewerkt.       

Om het fietspad aan te leggen moet er extra ruimte worden gemaakt naast de bestaande weg.
De werkzaamheden hiervoor starten begin maart 2018. Hiervoor moeten bomen worden gekapt en geplant, sloten worden gegraven en gedempt, een brug worden gebouwd, fundering aangelegd en als laatste wordt het fietspad voorzien van een strakke asfaltlaag. Bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2018, moet het nieuwe fietspad klaar zijn.