Valgewichtmetingen door ProRail

30 augustus 2018
Meer over Valgewichtmetingen door ProRail

Op 31 augustus laat ProRail valgewichtmetingen uitvoeren in Oisterwijk. Dit is een extra onderzoek naast de al lopende metingen met trillingssensoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movares. Het doel van deze metingen is het vaststellen van de bodemdemping voor trillingen.
 
Bij deze metingen worden kunstmatig met een valgewicht trillingen in de bodem opgewekt. Deze trillingen kunnen in de omgeving soms voelbaar zijn. De trillingen zijn echter niet dusdanig dat schade ontstaat aan ondergrond, bestrating, straatmeubilair of eventueel woningen in de omgeving. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ProRail tel. 0800-7767245.