Tijdelijke huurcontracten van Leystromen in Oisterwijk

26 mei 2020
Meer over Tijdelijke huurcontracten van Leystromen in Oisterwijk

Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten, experimenteert Leystromen met tijdelijke huurcontracten. Aan de Langvennen-Zuid in Oisterwijk, op de locatie van voormalige basisschool De Wingerd, bouwt Leystromen 14 woningen die voor maximaal 2 jaar verhuurd worden. Het gaat om compacte woningen bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Doorstroming bevorderen

Een goede doorstroming op de woningmarkt is een actueel thema. Met doorstroming bedoelen we het verhuizen van de ene naar de andere woning, waarbij de woning die men verlaat beschikbaar komt voor anderen. Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “Als de doorstroming goed in beweging blijft, vinden woningzoekenden makkelijker een woning die past bij hun wensen en komen ook (goedkopere) woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Binnen de sociale verhuur blijkt doorstroming beperkt, terwijl we woningzoekenden graag een woning bieden die bij hun wensen past. Wanneer mensen met een hogere leeftijd bijvoorbeeld vanuit een eengezinswoning verhuizen naar een senioren appartement, komt de eengezinswoning beschikbaar voor een jong gezin.”

Kansen voor woningzoekenden met korte inschrijftijd

Naast het bevorderen van doorstroming, wil Leystromen ook kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Binnen de pilot gelden daarom bijzondere toewijzingscriteria. Zo zijn er geen specifieke leeftijdsgrenzen en behouden de bewoners de opgebouwde inschrijftermijn als woningzoekende. De woningen aan de Langvennen-Zuid zijn bedoeld voor zogenaamde ‘spoedzoekers’. Daarnaast gaat het om een tijdelijk huurcontract van 2 jaar. Lees meer over de voorwaarden op www.leystromen.nl.

Blij met de pilot

Wethouder Ten Brink is blij met de pilot in Oisterwijk: “Doorstroming én woningen voor starters zijn belangrijke thema’s in onze gemeente. Met de pilot doen we ervaringen op en bieden we nieuwe kansen aan verschillende doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt in onze gemeente. Wanneer we de doorstroming ook in de sociale huursector op gang krijgen, vergroten we de kansen op een passende woning.”

De bouw van de woningen is inmiddels gestart en de verwachtte oplevering is in de zomer van 2020.