Spoor Oisterwijk

12 juli 2018
Nieuwsbericht over het spoor Oisterwijk

In de afgelopen periode was het spoor in Oisterwijk een veelbesproken onderwerp. Enerzijds omdat recent de spoorwegovergangen meerdere keren gesloten bleven en anderzijds vanwege de ervaren overlast van trillingen door het spoor. De gemeente Oisterwijk is in contact met ProRail over deze punten. We praten je hieronder graag bij over de stappen die al gezet zijn.

Trillingen

Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017 ervaren inwoners uit Oisterwijk meer trillingshinder. Naar aanleiding van de vele meldingen heeft ProRail aangegeven nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze meldingen.

Op maandag 2 juli hield ProRail een spreekuur in onze gemeente. Zo’n 90 inwoners gingen tijdens verschillende spreekuren met ProRail in gesprek. ProRail lichtte daarnaast toe hoe het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.

De gemeente heeft daarnaast goed contact met de initiatiefgroep ‘Oisterwijk Trilt’ en op bestuurlijk niveau is er contact over dit onderwerp in de regio. Zo heeft wethouder Dankers contact met de provincie en andere gemeenten waar overlast wordt ervaren.

Spoorwegovergangen

Recent zijn er meerdere storingen geweest waardoor een of meerdere spoorwegovergangen in Oisterwijk voor korte of langere perioden gesloten bleven. Er is nog geen duidelijke structuur te herkennen in de storingen en de oorzaak loopt uiteen. ProRail onderscheidt de storingen in 2 categorieën:
-    Storingen door derden, zoals spoorlopers en vandalisme (bijv. koperdiefstal en muntjesleggers).
-    Technische storingen: deze zijn zeer divers, waaronder sectiestoringen, defecte treinen, maar ook kapotgetrokken kabels bij werkzaamheden nabij het spoor.

Wethouder Dion Dankers: “We begrijpen dat het erg vervelend is dat dergelijke storingen zich voordoen. ProRail is druk bezig met de aanpak van de technische storingen en hopelijk behoren ze spoedig tot het verleden. We vragen weggebruikers dringend om nooit tussen de gesloten bomen door te gaan en te kijken of op andere plekken wel veilig overgestoken kan worden.”